Hvor mye sand er det i Sahara?

Jeg har hørt at det skal være like mange sandkorn i Sahara som det er stjerner på himmelen. Er det virkelig sant?

Erg in Sahara

Ørkenen Sahara utgjør et enormt område som dekker ni millioner kvadratkilometer og omfatter store deler av Nord-Afrika. Å telle sandkornene i Sahara er en umulig oppgave, som da heller aldri er blitt løst. Et forslag lyder imidlertid på 1022, noe som tilsvarer antallet stjerner i universet.

Vanligvis tenker vi på en ørken som et enormt hav av sand. Men en ørken lar seg i realiteten ikke definere som et område fullt av sand, men som et område med svært lite nedbør, nærmere bestemt mindre enn 250 mm i året.

Sahara er verdens største ørken nest etter Antarktis som også er en ørken. I Sahara finnes det enorme områder med spektakulære sandklitter. Slike områder kalles ”erg”, og der kan sandklittene være nesten 300 meter høye og over 100 kilometer i utstrekning.

Reg in Sahara

Selv om hver av disse sandørkenene kan dekke flere tusen kvadratkilometer, utgjør de likevel samlet sett bare rundt 15 prosent av Saharas totale areal. Det finnes mange forskjellige landskapstyper i Sahara. Størsteparten av Sahara består i realiteten av grus- og steinørken, mens resten i tillegg til sandørkenene består av fjell, oaser og overgangssoner.