Shutterstock

Hvor finner vi vannet på Jorden?

Vannet på Jorden går i et evig kretsløp. Men har noen egentlig prøvd å beregne hvor og hvordan vannet er fordelt på et gitt tidspunkt?

Det er i høy grad vannets bevegelser som gir Jorden dens særpreg. Vann er en avgjørende del av klimaet på samme måte som det er avgjørende for levende vesener.

Nettopp på grunn av det evige kretsløpet er det ikke mulig å lage en nøyaktig oppstilling over hvor vannet befinner seg, på samme måte som det er umulig å måle den nøyaktige vannmengden.

Likevel er det forskere som har gjort et forsøk, deriblant dr. Peter H. Gleick ved Pacific Institute i USA.

Det aller meste av vannet finnes naturlig nok i havet, og dr. Gleick anslår mengden til 96,5 prosent. Resten utgjøres stort sett av permanent is og snø og av grunnvann.

De permanente is- og snømengdene består først og fremst av iskappene på Sydpolen og Grønland samt isbreene og den evige snøen på fjelltoppene.

Vannet i innsjøene utgjør bare litt over en titusendel av Jordens samlede vannmengde, og det er omtrent jevnt fordelt på ferskvann og saltvann.

Enda mindre finner vi i elvene: de rommer bare rundt 2000 kubikkilometer eller cirka to milliondeler av klodens samlede vannressurser.

Selv om det er masse vann på Jorden, er det bare en svært liten del som vi mennesker kan bruke.

Bare rundt 0,3 prosent er anvendelig for oss, resten er enten for salt eller for vanskelig tilgjengelig.