Hva ville skje hvis alle mikroorganismer forsvant?

Hva ville skjedd med livet på jorden hvis vi ikke lenger hadde mikrober som bakterier og virus?

© luchschenF/Shutterstock

Farvel til matforgiftning, forkjølelse og djevelske pandemier. Tanken på en verden uten mikroorganismer høres tiltalende ut. Men det ville være slutten på alt.

Mikrober finnes overalt – i jordsmonnet, i havene, i luften, i dyr og planter og i de mest ekstreme miljøer, som isbreer og tørre ørkener.

Mens alle dyrene på planeten har en samlet biomasse på to gigatonn karbon, er den totale biomassen av bakterier 70 gigatonn karbon.

Uten mikrober ville verden raskt forandre seg, og dyr og planter ville få store problemer.

Alt ville kollapse

Mikrober er avgjørende for at livsnødvendige grunnstoffer som karbon, nitrogen og oksygen kan sirkulere rundt i økosystemene.

Mikroorganismer omdanner for eksempel atmosfærisk karbondioksid til biomasse som dyr og planter kan leve av, gjennom fotosyntese.

Nitrogen er også avgjørende for planter og kan bare tilføres økosystemene ved at bakterier omdanner atmosfærisk nitrogen – som verken dyr eller planter kan utnytte – til nitrogen som plantene bruker til å produsere protein, DNA og det grønne fargestoffet klorofyll.

I tillegg får opptil 90 prosent av alle landplanter mye av vannet og næringsstoffene sine fra mikroskopiske sopper i rotnettet, så uten mikroorganismer ville livet raskt kollapse.

Men det er ingen grunn til panikk.

Mikrober har vært her siden livets begynnelse for rundt 3,8 milliarder år siden og har overlevd alle masseutryddelser i jordens historie, så de kommer ikke til å forsvinne med det første.

Ikke noe liv uten mikrober

Hvis mikrobene plutselig skulle forsvinne helt, ville livet på jorden kollapse.

© Shutterstock

1 Oksygennivået stuper

Minst 25 prosent av oksygenet i atmosfæren kommer fra såkalte cyanobakterier og mikroskopiske alger i havet. I tillegg ville mengden oksygen fra planter blitt betydelig redusert uten mikrober.

© Shutterstock

2 Planteveksten opphører

Mikrober i jorden hjelper plantene med å ta opp vann og viktige næringsstoffer som nitrogen, fosfor og magnesium. Planteveksten vil derfor først bli svekket og senere opphøre helt.

© Shutterstock

3 Dyrelivet forsvinner

Uten mikrober og planter er også dyr og mennesker maktesløse. Med redusert plantevekst vil kampen om maten intensiveres, mens lavere oksygennivåer vil svekke muskelytelsen.