Hva skaper en geysir?

Geysirer er helt fantastiske, men hvordan oppstår de?

Geyser
© Photo by Emily Campbell on Unsplash

En geysir er et voldsomt utslipp av damp som med jevne mellomrom velter opp fra Jordens indre. Dampstrålen kan skyte opp i høyder på opptil 100 meter over bakkenivå.

Drivkraften bak geysiren er vulkansk aktivitet nær jordoverflaten på cirka fire–fem tusen meters dyp. De fleste geysirene finnes derfor i soner der de store kontinental- og havbunnsplatene støter sammen. De finnes også i tilknytning til såkalte ”hotspots” der magmaen trenger opp fra Jordens indre. Det må dessuten finnes sprekker og hulrom i grunnfjellet over den vulkanske magmaen der grunnvannet kan sirkulere og få kontakt med den varme magmaen.

Når vannet blir varmere, søker det mot jordoverflaten gjennom sprekkene og samles underveis i hulrommene. Der stiger trykket fordi vannet når kokepunktet eller som følge av innstrømmende gass. Når trykket er høyt nok, presses vannet med stor kraft mot overflaten og skytes ut som en jetstråle.

Den avgjørende faktoren i prosessen er at vannets kokepunkt stiger med økende trykk. Et hulrom med vann under geysiren virker som en trykkoker der vannet kan nå over 100 grader før det begynner å koke. Når vannet koker, oppstår det turbulens som kan presse litt av vannet ut av hulrommet. Det skaper et brått trykkfall som senker vannets kokepunkt.

Da omdannes resten av vannet omgående til damp som har et 1600 ganger større volum enn det varme vannet. Det får dampen til å fare med voldsom kraft ut av geysir-åpningen og opp i luften. Utbruddet varer helt til geysiren er gått tom for varmt vann, eller systemet er blitt så nedkjølt at prosessen stanser av seg selv. Deretter starter alt forfra igjen.

To berømte geysirer er Old Faithful i Yellowstone National Park i USA og Geysir på Island.