Hva om alle trærne forsvant?

Jeg har hørt at Europas skogareal har krympet med 10 prosent de siste 30 årene. Hva ville konsekvensen være hvis alle trær forsvant på hele jorden?

Fældede træer

Hvis alle trær forsvant, ville vi ikke bli kvalt på grunn av oksygenmangel, men mange dyrearter ville dø ut.

© Shutterstock

Hvis alle trær plutselig forsvant, ville det særlig true dyr og mindre planter som lever i skogen.

Blant pattedyrene gjelder det for eksempel afrikansk skogelefant, okapi, elg og mange apearter.

Forskerne anslår at artsrikdommen er mellom 50 og 100 prosent større i områder med trær enn i helt åpne landskaper.

Selv om neppe alle trær forsvinner med det første, er en tredjedel av jordens arter fortsatt truet av utryddelse, blant annet på grunn av skogrydding.

Havet er jordens lunger

Det har vært vanlig å si at trærne er jordens lunger, men hvis trærne forsvant, ville ikke oksygeninnholdet falle så drastisk at vi ville kveles.

Faktisk var det oksygen i atmosfæren lenge før trærne oppsto.

Før trærne spredte seg over kloden, produserte alger mesteparten av oksygenet, og i dag produserer de fortsatt om lag sytti prosent.

Hvis trærne forsvant, ville det imidlertid få store konsekvenser for klodens CO2-kretsløp. Trærne tar opp store mengder karbon, noe som hjelper til med å bremse de menneskeskapte klimaendringene.

Antallet trær har sunket i tusenvis av år

I 2015 kartla et team forskere ved Yale-universitetet alle klodens trær. De kom fram til 3,04 billioner – en billion er et ettall etterfulgt av tolv nuller.

Til sammenligning anslår forskerne at det fantes 5,8 billioner trær for tolv tusen år siden.

Antallet trær er med andre ord omtrent halvert siden den gang.

Tre ting som gjør trær uunnværlige

Trær gir skygge, er hjem for fugler og produserer nøtter og frukt. Men skogene har mange andre funksjoner.

Pige med mundbind
© Shutterstock

1 Renser luften

Skoger fungerer som naturlige filtre som fjerner forurensende og skadelige stoffer som kullos, svoveldioksid, formaldehyd, benzen og såkalte NOx-er fra luften. De fanger også støv og soppsporer.

Fly over træerne
© Shutterstock

2 Stabiliserer klimaet

Trær tar opp karbon mens de vokser. Karbonet kommer fra luften som CO2, og hvert kilo tørt treverk binder 1,65 til 1,80 kilo CO2. Dermed er trær med på å bremse klimaendringene.

Træ skæres over
© Shutterstock

3 Skaper arbeidsplasser

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, hadde omkring 13,2 millioner mennesker i 2020 arbeidet sitt innen skogbruk. I tillegg kommer yrker som tømrer og møbelsnekker.