Shutterstock

Hva er lysforurensning?

Nylig har jeg hørt om såkalt lysforurensning. Men hva vil det egentlig si?

Lysforurensning er et fenomen som består i at det sendes ut så mye lys fra gatelamper, reklame, billykter og så videre at det blir vanskelig å se nattehimmelen.

Det gir problemer for astronomene, men mange mener at det også forringer vanlige menneskers livskvalitet at de ikke kan oppleve den vakre stjernehimmelen.

Det gjelder for eksempel en gruppe italienske forskere som har studert fenomenet og blant annet lagd kartet nedenfor.

På en klar natt kan man i Europa se 450 stjerner i gjennomsnitt, men for 50 år siden var det 10 ganger så mange.

Hvert femte menneske i verden kan nå ikke lenger se Melkeveien med det blotte øye. For Albert Einstein var Melkeveien ”skapelsens helgenglorie”.

Fraværet av nattemørke gir også problemer for en rekke planter og dyr.

I noen storbyer har man sett misdannelser av blader, og i Florida har eggleggende skilpadder mistet orienteringsevnen.

Som det første landet i verden innførte Tsjekkia i fjor en lov mot lysforurensning.