Shutterstock

Hva drikker fiskene?

Det har mange ganger undret meg hva fisker egentlig drikker. Hvis de overhodet gjør det?

Fiskene drikker ikke i tradisjonell forstand.

De opptar derimot væske gjennom føden, via gjellene og ved i det hele tatt å være i vannet.

Fordi fiskene lever enten i salt- eller ferskvann, er det stor forskjell på hvordan de opptar og blir kvitt vannet.

Saltvannsfisk har et lavere saltinnhold i kroppen enn det er i saltvannet omkring.

Derfor står de hele tiden i fare for å bli dehydrert, og er nødt til å oppta mengder av vann.

De kvitter seg med overskytende salt ved hjelp av gjellene.

Ferskvannsfisk opptar derimot mer vann enn de har behov for, og må hele tiden skille seg av med vann gjennom urinen.

Fiskens liv er altså preget av at den hele tiden er nødt til å regulere væskebalansen.