Shutterstock

Hva består jord av?

Jord er forskjellig fra sand på flere måter. Men hva er definisjonen på jord, hvordan oppstår jord, og hva består den av?

Jord består av fem bestanddeler: mineraler, organisk materiale, levende organismer, vann og luft.

Mineralene er for eksempel leirpartikler eller sandkorn av kvarts, det organiske materialet er døde plantedeler og stoffet humus, og de levende organismene er alt fra bakterier til meitemark.

Forskerne som studerer jord og jordbunn, har klassifikasjonssystemer for å skille og bedømme mange ulike jordbunnstyper.

Jorden mister jord

© Shutterstock

Enorme mengder jord skylles hvert år bort av regnvann eller oversvømmelser, for eksempel på grunn av avskoging, ettersom trerøttene ikke lenger holder på jorden.

© Shutterstock

I regnfattige områder er jordbunnen sårbar fordi en enkelt feilslått regntid kan ødelegge jorden. Klimaendringer kan gjøre fenomenet mer hyppig.

Jordbunnstypen på et bestemt sted er dels avhengig av både lokale værforhold og lokal geologi, for eksempel om det er mye leire eller grus.

Jorden endrer seg dessuten hele tiden. Noen stoffer gjøres om, noen vaskes ut av regnet, og noen hopes opp.

En jordbunn bruker tiår på å bli til, noen ganger faktisk århundrer eller årtusener. Fruktbar jord er derfor veldig verdifullt.