Vil vraket av Titanic forsvinne?

På bilder av Titanic ser skipet svært rustent ut. Hvor lenge kan vraket eksistere?

Oljemaleri av Titanic og et isfjell om natten
© Shutterstock

Titanic er etter hvert nokså medtatt og vil med tiden bli helt borte. Bare i løpet av de 20 årene fra 1985 da vraket ble funnet, er det skjedd mye. Mindre deler som roret er i ferd med å bli borte, mens baugen ennå er i god stand. Nedbrytningen skyldes først og fremst bakterier som lever av jern. En mikrobiolog har regnet ut at de daglig fortærer over 45 kilo jern fra vraket, og dermed vil det om rundt 100 år bare være ubetydelige rester igjen. Men også dykkerbesøk bidrar til ødeleggelsene, for skroget er mange steder skadet av undervannsfartøyer. Blant annet er det tydelige tegn til skader på skipets fordekk. Vraket ligger åpent til på 3800 meters dyp og er lett tilgjengelig for bakteriene – i motsetning til rundt 1000 år gamle vikingskip som har vært dekket av leire og jord og er blitt funnet i god stand og nesten intakte.