2500 meter nede i dypet finner forskerne denne meterhøye polyppen som sannsynligvis er en helt ny art.

© SCHMIDT OCEAN INSTITUTE

Utflukt til havets bunn

Våren 2020 dro en australsk ekspedisjon ut mot uutforskede undervannskløfter. Utstyrt med en fjernstyrt undervannsrobot utforsket de havets dypeste avkroker.