Shutterstock

Slik ble havene salte

De første havene på jorda inneholdt ferskvann. Men takket være en langsom prosess der ioner fra jordskorpen strømmer gjennom elvene, inneholder verdens hav i dag 3,5 prosent salt i gjennomsnitt.

Havets salt kommer fra stein

Havet er salt på grunn av stoffer som gjennom jordas levetid er tilført ganske langsomt med elver fra kontinentene.

Stoffene frigis fra landjorda gjennom en prosess som kalles forvitring, som er kjemisk nedbrytning av stein.

Forvitring oppløser bergarter til ioner – for eksempel natrium og klor, som sammen danner mineralet havsalt.

Flytende kvinne leser bok i Dødehavet

På grunn av store mengder salt har vannet i Dødehavet så stor bæreevne at det nærmest er umulig å dykke.

© Shutterstock

De første havene inneholdt ferskvann

Jorda hadde allerede i sine første millioner år vann i enorme sjøer, som lå i meteorkratre og andre fordypninger. Men havene eksisterte ikke enda.

Vannet i de første havene falt som regn. De inneholdt dermed ferskvann. Vannet har blitt mer salt gjennom tidens løp. I dag inneholder havene i gjennomsnitt 3,5 prosent salt.