Korallrev får kunstig befruktning

Verdens største korallrev, Det store barriererev, er truet av varmere hav. Nå dyrker forskere nye korallarter for å forberede revet på framtiden.

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,People,Human,Humans,Person,Men,Fish Tank,Aquaria,Aquarium,Aquariums,Fish Tanks,Fishtank,Fishtanks,Buildings,Research Facilities,Researcher,Corals,Eduse,Animals,Cnidarians,Anthrozoans,Men,Buildings,Corals,Animal,Wildlife,Cnidarian,Invertebrate,Invertebrates,Anthrozoan,Marine,People,Man,Fish Tank,Researcher,Eduse
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Én organisme

koralrev-faar-kunstig-befrugtning_en-organisme-01
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Koralldyr bor tett i tett

Det store barriererev har seks hundre ulike korallarter. Hvert av koralldyrene, som bare er noen få millimeter store, trekker mat inn i munnen med utstrakte tentakler, og til sammen utgjør dyrene én stor levende organisme som samtidig er hjemsted for utallige andre arter.

Kjempeskjelett

koralrev-faar-kunstig-befrugtning_kaempeskelet-01
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Øyhav skapt av kalk

Revet strekker seg langs mer enn 2300 kilometer av østkysten av Australia. Det store barriererev er verdens største korallrev og har om lag tre tusen enkeltrev og over ni hundre øyer. Den enorme formasjonen er skapt av kalkskjelettene koralldyrene har bygd opp gjennom tusenvis av år.

Havsimulator

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,People,Human,Humans,Person,Men,Scientist,Scientists,Life Scientist,Life Scientists,Biologist,Biologists,Natural Science,Natural Sciences,Life Science,Life Sciences,Biology,Research,Researching,Exp
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Forskere avler superkorall

I verdens mest moderne forskningsakvarium, SeaSim, etterligner biologer forholdene i havet i dag og i framtiden. Ved å krysse robuste korallarter med hverandre prøver forskerne å skape nye superarter som kan trives i varmere vann.

Bleking

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,Hard coral,Hard corals,Acroporidae,Coral,Acropora coral,Colour ,White ,Reef,Reefs,Coral Reef,Coral Reefs,Great Barrier Reef,Ocean,Pacific Ocean,Environment,Environmental Iss
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Revet kaster ut algene

Koraller får fargene sine fra alger som lever inne i dyrene. Algenes fotosyntese leverer ekstra næring til koralldyrene, men høyere havtemperaturer får dem til å støte ut algene slik at revet blekner. Bleking er observert langs hele Det store barriererev.

Massegyting

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,Anthrozoan,Anthrozoans,Hard coral,Hard corals,Acroporidae,Coral,Acropora coral,Spawning,Pattern,Patterned,Patterns,Spotted,Spot,Spots,Plain Background,Black Background,Animal Egg,Animal Eggs,Egg,E
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Korallene formerer seg synkront

Det ser ut som en snøstorm under vann når korallene frigjør billioner av egg- og sædceller. Gytingen er styrt av årstiden og fullmånen og finner sted bare én gang i året. Kjønnscellene stiger opp mot overflaten, befruktes og blir til larver.

Koralldyrking

Animal,Animals,Wildlife,Cnidarian,Cnidarians,Coelentrerata,People,Human,Humans,Person,Scientist,Scientists,Life Scientist,Life Scientists,Biologist,Biologists,Research,Researching,Shape,Shapes,Geometric,Octagon,Octagons,Aerial View,Aerial Shots,Aerials,Hi
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Larvene vokser i et badekar

Forskere gir revet en hjelpende hånd ved å fange inn korallegg og sædceller som ellers hadde endt som fiskemat. Korallyngelen får vokse opp i flytende havbassenger, og etter en ukes tid er larvene klare til å bli satt ut ved revet og danne nye kolonier.

Boring

Diving,Drilling,Underwater Diving,Underwater Diver,Underwater Divers,Scuba Diving,Scuba Diver,Scuba Divers,People,Human,Humans,Person,Men,Odd,Strange,Research,Researching,Equipment,Work Tool,Tool,Tools,Work Tools,Power Tool,Power Tools,Drill,Drills,Reef,R
© Jürgen Freund/Nature Picture Library

Revet skal blomstre igjen

Kunstig befruktede koraller fra varmetolerante arter blir dyrket på små fliser. Her borer en forsker hull i en del av revet der flisene skal boltes fast. Hver flis kan blomstre til en koloni på størrelse med en middagstallerken i løpet av tre år.