Kan knokler bli oppløst av saltvann?

Hvis et dyreskjelett synker til bunns i et saltholdig hav, blir knoklene da oppløst av saltet?

Et hvalskjelett blir brutt ned i saltvann, men det skyldes dyr og mikroorganismer i vannet, ikke saltinnholdet.

© ALAMY/ALL OVER & PLACEBO365/GETTY IMAGES

Knokler blir oppløst i saltvann, men det har ingenting med saltet å gjøre. Dyr og mikroorganismer bryter ned alt levende vev – også på havbunnen. Hvor raskt nedbrytningen skjer, er avhengig av en lang rekke forhold som temperatur, oksygeninnhold, surhetsgrad og sammensetningen av dyreliv og mikroorganismer.

Under gunstige omstendigheter blir et kadaver i havet til et avplukket skjelett på tre–fire dager, mens knoklene er helt borte etter om lag et år.

På landjorda ville det i mange tilfeller ta minst ti år for skjelettet forsvinner helt. Det tar lengst tid i tørr, varm luft, som gjør at mikroorganismer og bakterier har de vanskeligste livsvilkårene.

Knoklene er bygd opp av levende celler med blodårer og nerver, som alt annet vev. De harde delene består av et porøst nettverk av protein samt kalk- og fosforholdige mineraler som bakterier kan løse opp og leve av.

###

Orm bryter ned nedsunkne knokler

Børsteormen har spesialisert seg på å spise knokler, først og fremst fra hvaler.

Før den kan gå i gang, har tanglopper spist bløtdeler som muskler og indre organer, mens reker har brutt ned brusk og sener.