Shutterstock

Hvorfor danner sanden små buler på havbunnen?

Sandbunn legger seg alltid i et slags vaskebrettmønster. Hvorfor?

Bunnen på en sandstrand er sjelden helt flat, men ofte preget av små forhøyninger.

De såkalte bølgeriflene er dannet av strøm langs havbunnen som hele tiden endrer retning i takt med bølgene.

Ved hver bevegelse transporteres litt sand over den lille forhøyningen på bunnen.

Elver og hav danner ulike mønstre:

© Florida State University

Bølgerifler er kjennetegnet av å bli nesten symmetriske, med samme helning på begge sider. Hvis kornene har riktig størrelse, kan bølgerifler bli opptil tretti centimeter høye på dypt vann.

Strømrifler dannes i vann med bare én strømretning, for eksempel i en elv. Den såkalte støtsiden har en svak helning, mens lesiden faller bratt. Riflen vil bevege seg i samme retning som vannet.

Vannet beveger seg raskere på den siden av riflen som vannet strømmer fra.

Når vannet for eksempel slår inn mot kysten, har det energi nok til å løfte sandkorn opp fra bunnen på den siden av riflen som vender ut mot sjøen. Når høyderyggen er passert, blir strømmen svakere, og derfor slippes – eller avleires – sandkornene på den siden som vender inn mot stranden. Like etter snur strømmen, og prosessen gjentar seg motsatt vei.

Dermed oppstår de små symmetriske høyderyggene på tvers av bølgebevegelsen. Andre typer rifler dannes også av den kraftige strømmen i elver og av vind inne på land.