Hvordan dannes surfebølger?

Hvorfor er det nettopp på Hawaii vi finner noen av de beste surfebølgene i verden?

Mann på surfebrett under en bølge
© Shutterstock

Vanlige bølger dannes når vinden blåser over vannets overflate. Hvis vannet er fullstendig flatt når det begynner å blåse, vil det i første omgang dannes bitte små bølger som vi kaller krusninger eller skvulp på vannflaten. Så vil vinden dytte på disse krusningene, og etter hvert vokser de til større bølger. Hvor høye bølgene kan bli, avhenger av tre forhold: vindhastigheten, vindens varighet og avstanden som den kan blåse over. Store bølger dannes altså av langvarige og kraftige vinder som har store avstander å ”arbeide” på. Verdens største hav, Stillehavet, er et godt eksempel. Når det begynner å blåse på vannet langt ute i Stillehavet, har vinden enorme avstander den kan danne store bølger på. Hawaii-øyene ligger langt ute i Stillehavet, og derfor er det ofte mektige bølger som treffer strendene der. Når bølgene egner seg så godt til surfing akkurat der, skyldes det særlig at Hawaii-øyene er av vulkansk opprinnelse og omgitt av undersjøiske rev. Øyene er faktisk toppene av gamle vulkaner som har steget opp fra havbunnen. Fra bølgenes synspunkt reduseres vanndybden drastisk over en avstand på noen få hundre meter. Når bølgene slår mot de bratte revene utenfor strendene på Hawaii, blir bølgene bremset voldsomt opp og samtidig komprimert. De blir derfor både høyere og langsommere, og av og til oppstår det imponerende surfebølger som kan bli opptil 30 meter høye.