Olesya Baron / Shutterstock
Dødehavet

Hvor salt er Dødehavet?

På film har jeg sett hvordan helten krabber gjennom ørkensanden, oppdager en innsjø i det fjerne og tar en slurk av vannet – for så å spytte det ut igjen. Men hva er saltsjøer, og hvordan oppstår de?

I noen av de tørre landområdene på Jorden finnes det innsjøer som er saltere enn havet. Atlanterhavet har en saltholdighet på ca. 3,2 prosent, men mange saltsjøer inneholder over 10 ganger så mye salt. Saltsjøen ved Salt Lake City i USA har f.eks. en saltholdighet på 28 prosent, og Dødehavet – som til tross for navnet er en innsjø – inneholder 33 prosent salt. Det tilsvarer 330 gram per liter sjøvann. For at saltsjøer kan dannes, må det være en senkning i terrenget som elvevann med oppløste mineraler kan renne ned i, men ikke vekk fra. Eller grunnen må inneholde mineraler som sjøvannet kan sirklurere ned til og løse opp.

Klimaet må dessuten være så tørt at fordampningen er større enn nedbøren. Med tiden vil sjøens innhold av stoffer bli konsentrert i vannet, og konsentrasjonen av oppløste salter kan bli så stor at saltene begynner å utkrystallisere. Det ser man i Dødehavet, der skulpturer av hvitt salt rager opp av innsjøen. Og det er disse saltene som gjør at filmhelten spytter ut vannet igjen – mange saltsjøer er nemlig reneste sodaløsninger.

LES OGSÅ: Norges største innsjø – og 4 andre store innsjøer i Norge