Shutterstock
Hvor kommer saltet i Dødehavet fra?

Hvor kommer saltet i Dødehavet fra?

Dødehavet er kjent for å ha et ekstremt høyt saltinnhold og inneholde helbredende mineraler. Men hvor kommer alt saltet i Dødehavet fra?

Hvor ligger Dødehavet?

Dødehavet er en 750 km2 stor sjø som ligger på grensen mellom Israel, Jordan og den palestinske Vestbredden.

Dødehavet er det lavestliggende punktet på jorden. Sjøen ligger om lag 400 meter under havets overflate og er om lag 400 meter dyp.

Hvorfor er Dødehavet så salt?

Dødehavet er omringet av ørken, og bare Jordanelven og andre små kilder forsyner innsjøen med vann.

Saltet i Dødehavet kommer fra Jordanelven. Selv om det er ferskvann i elven, inneholder det likevel litt oppløst salt.

Men fordi Dødehavet ikke har noe utløp og bare mister vann etter hvert som det fordamper, hoper saltet seg ubønnhørlig opp. Vannet som fordamper, er stort sett kjemisk rent og avgir alt av salt i Dødehavet.

At vannet i Jordan i det hele tatt inneholder salt, skyldes forvitring. Forvitringen er en kjemisk prosess som bryter ned stein og produserer oppløste stoffer i form av ioner som Na+ (natrium) og Cl- (klor) som til sammen blir vanlig koksalt.

salt i dødehavet

Dødehavet har en ekstrem høy saltkonsentrasjon. Så høy at det nærmest er umulig å synke.

© Shutterstock

Prosessen som gjør at Dødehavet er salt, er identisk med den som gjennom de 4,5 milliarder årene Jorden har eksistert, har gjort verdens hav salte. Havet har jo heller ikke noe avløp, men fordi Dødehavet er så lite, og klimaet så varmt og tørt, går prosessen mye raskere. Saltkonsentrasjonen i Dødehavet er 33,7 prosent, mens den i verdens hav gjennomsnittlig bare er 3,9 prosent.

Uten utløp kunne man tro at Dødehavet etter hvert ville renne over. Men det gjør det ikke, for klimaet i Jordandalen er så varmt og tørt at det normalt fordamper like mye vann som elven tilfører.

Kan vann bli mettet av salt?

Prosessen som fører til at stadig mer salt hoper seg opp, kalles inndamping. Når saltkonsentrasjonen blir tilstrekkelig høy, når vannet et punkt der det ikke klarer å ta opp mer salt – vi sier at vannet er mettet.

Hvis fordampingen fortsetter, blir metningspunktet passert, og saltet begynner å felles ut i fast form.

Hvis alt vannet skulle forsvinne, kan man ”høste” saltkrystallene. Dreier det seg om rent natriumklorid – vanlig koksalt – kan det komme til anvendelse både i nærings-middelindustrien og i kjemiindustrien.

Dødehavet Jordan

Dødehavet ligger på grensen mellom Israel, Jordan og den palestinske Vestbredden.

© Shutterstock

Hvor mye salt er det i Dødehavet

Saltkonsentrasjonen i Dødehavet er 33,7 prosent, mens den i havene i gjennomsnitt bare er 3,9 prosent. Og til sammenligning er saltkonsentrasjon bare mellom 0,3-1,2 prosent i Østersjøen.

Den høye prosenten av salt i vannet, gjør det lett å flyte og umulig for et menneske å synke til bunns.

Bortsett fra sjeldne mikroorganismer er vannet i Dødehavet uten liv. De sjeldne mikroorganismene brukes særlig til behandling og produksjon at produkter som kan hjelpe mot hudsykdommer som akne, eksem og psoriasis.