Hvor høye kan bølger bli?

Jeg har lest om en tysker som surfet på en 26 meter høy bølge. Men hvor store kan bølger egentlig bli?

Stor bølge
© Octavio Passos/Getty Images

Den høyeste bølgen som er kjent fra historisk tid, målte 524 meter. Bølgen reiste seg fra overflaten av Lituyabukten i det sørøstlige Alaska natt til 9. juli 1958.

Høyden er vurdert ut fra hvor høyt oppe planter og jord senere hadde forsvunnet fra skrentene rundt fjorden.

Bølgen var resultatet av et skred der 30 millioner kubikkmeter stein og is fra nesten en kilometers høyde styrtet ned i den 220 meter dype fjorden.

Årsaken til skredet var et jordskjelv med en styrke på 8,3.

Monsterbølger overrasker forskerne

Bølger skapt av vind blir ikke så høye.

I oktober 2020 surfet tyske Sebastian Steudtner på en 26,21 meter høy vindskapt bølge utenfor Praia do Norte i Portugal. Dermed satte han verdensrekord for den høyeste bølgen som har blitt surfet på.

Vindskapte bølger i de høydene kan plutselig reise seg fra havet, og de kalles også monsterbølger.

Før 1995 ble de betraktet som skipperskrøner. Ifølge den gjeldende bølgeteorien var det nemlig ikke mulig å få så mye energi inn i en enkelt bølge.

Vendepunktet kom 1. januar 1995.

Da fanget en laserbasert bølgehøydemåler på den norske boreplattformen Draupner i Nordsjøen en 25,6 meter høy bølge. Senere er monsterbølgene oppdaget flere ganger ved hjelp av satellitter og havdroner.

Forklaringen på gigantbølger som plutselig tårner seg opp, viste seg å komme fra kvantefysikken.

I dag kan forskerne derfor beskrive matematisk hvordan det skjer en fokusering av bølgeenergien i en gruppe bølger. Fokuseringen endrer på noen få minutter en av bølgene til et monster, på bekostning av nabobølgene.

29 meter er den uoffisielle verdensrekorden for bølger