Shutterstock
Hva er morild?

Hva er morild?

Hva skyldes det merkelige lysskjæret man noen ganger kan se i vannet om sommeren? Og når kan du oppleve det?

Hva er morild?

Morild er et lysfenomen som oppstår i saltvann der det finnes spesielle algetyper. I Norden er det algen Noctiluca som lager det rare lyset i vannet.

Noctiluca er en liten, encellet og kuleformet alge som reagerer ved å sende ut et lysglimt når den blir forstyrret, for eksempel når et skip bryter havflaten, eller hvis noen tar et svømmetak i vannet. Jo varmere vannet er, jo fortere formerer algene seg.

En vanntemperatur på 18–20° gir de beste betingelsene for algene, og det blir fort så mange av dem at lysglimtene virker som et blinkende lyshav.

I Norden er det derfor mest vanlig med morild i varme sensomrer, når sjøvannet er godt oppvarmet. Den enkelte algen sender ut et lysglimt som varer cirka et tidels sekund.

Bukten Bioluminiscent Bay på øya Vieques i Puerto Rico inneholder ikke mindre enn 150 000 lysende alger for hver liter av det varme vannet.

Det blålige lyset fra disse algene kan være så sterkt at man kan lese i det.

Lysende alger forsvarer seg

Det er fremdeles en gåte hvorfor algene reagerer med lys når de blir forstyrret. Høyere utviklede dyr som sender ut lys, har som regel en god grunn til det.

Dyphavsfisk bruker lys til å lokke til seg bytte eller til å blende det med. Andre dyr bruker lys til å sende signaler til artsfeller. Algene har tilsynelatende ingen grunn til å lyse – den er i hvert fall ikke funnet ennå.

Det kunne dreie seg om en forsvarsmekanisme, men ettersom algene bare produserer lys i mørke, ville de være forsvarsløse i dagslys, og det gir ingen biologisk mening. Lyset må derfor ha en annen betydning, tror forskerne.

Når kan man se morild?

Forskerne har ikke noe entydig svar på hvor det er best å oppleve de lysende algene.

I Nord-Europa er det imidlertid størst sjanse for å oppleve morild på sensommeren. Etter en varm augustdag kan du se vannet lyse opp i mørket når det forstyrres.

Hvis du er heldig, kan det blålige lyset i vannet også ses som små lysende prikker på kroppen når du kommer opp av vannet.

Det er imidlertid en kombinasjon av hvor mørkt det er, og hvor tett algene blir presset sammen av vind- og strømforhold som avgjør om man kan se dem. Dessuten spiller den høye temperaturen også en stor rolle for algenes livsvilkår.