NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio
Golfstrømmen

Golfstrømmen mister fart

Verdens største varmepumpe står i fare for å kollapse. Golfstrømmen, som sender varmt vann gjennom Atlanterhavet, er svekket av global oppvarming, og det kan få store konsekvenser for temperaturene i Nord-Europa.

Hva er Golfstrømmen?

Golfstrømmen er klodens kraftigste havstrøm, som et undersjøisk godstog beveger den seg gjennom Atlanterhavet med en hastighet på opp mot 9 km/t.

Golfstrømmen transporterer 250 km3 varmt saltvann fra Mexicogolfen opp til Nord-Europa.

Fordamping av det varme vannet sørger for at vi i Norge har milde vintre selv om vi befinner oss langt mot nord.

Golfstrømmens endestasjon er ved Øst-Grønland. Her nedkjøles det varme vannet slik at det synker til bunns.

Som en gigantisk undersjøisk foss driver det kaldere vannet deretter tilbake sørover som en ny, kjølig havstrøm.

VIDEO: Se Golfstrømmens bevegelser

Nasa har laget en visualisering av hvordan Golfstrømmen og andre overflatehavstrømmer beveger seg rundt i jordens hav.

Men global oppvarming har fått Golfstrømmen til å slå bremsene i.

Ifølge en studie offentliggjort i det vitenskapelige tidsskrift Nature i 2018 har smeltingen av innlandsisen på Grønland fått Golfstrømmen til å miste fart, og den har ikke vært svakere på 1600 år.

Forskerne skriver at havstrømmen risikerer å bli svekket med 50 prosent i år 2100. Golfstrømmen kan i verste fall kollapse og kjøle ned hele Nord-Europa.

Golfstrømmen varmer opp Nord-Europa

Golfstrømmen er en del av et sammenhengende strømsystem som involverer alle klodens hav – også kalt den «termohaline sirkulasjonen» eller AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) på engelsk.

AMOC-transportbåndet sørger blant annet for at varmt vann blir fraktet til det nordøstlige USA og det nordvestlige Europa.

Den globale termohaline sirkulasjonene

Den globale termohaline sirkulasjonen (AMOC) transporterer varmt (rødt) og kaldt vann (blått) via havstrømmer. Den kraftigste er Golfstrømmen, som transporterer varmt overflatevann fra Mexicogolfen til Nord-Europa.

© Robert Simmon/NASA

Golfstrømmen får særlig varmen fra Mexicogolfen nær ekvator ved det amerikanske kontinentet. Herfra strømmer den mot nord opp USAs østkyst.

Ved Newfoundland møter Golfstrømmen den kalde Labrador-strømmen. Den presser Golfstrømmen vekk fra land og får den til å fusjonere med Den nordatlantiske strømmen, som forlenger Golfstrømmen mot Europa og Grønland.

Underveis avgis varmen i Golfstrømmen gradvis til atmosfæren. Denne prosessen bidrar til det milde klimaet på våre breddegrader.

Norge ligger for eksempel like langt nord som Hudsonbukten i Canada, der klimaet er subarktisk og altså mye kaldere.

Slik fungerer Golfstrømmen

Golfstrømmen transporterer varmt vann fra ekvator opp gjennom Atlanterhavet til Nord-Europa, der det skaper et mildere klima.

Nord-Afrikas kyst
© Ken Ikeda Madsen

Golfstrømmen er en subtropisk havstrøm som blant annet drives fram av passatvinder. Vannene som forsyner strømmen, starter med å flyte vekk fra Nord-Afrikas vestkyst.

USAs østkyst
© Ken Ikeda Madsen

Strømmen sirkulerer gjennom varmere vann i Mexicogolfen og fortsetter opp USAs østkyst, før den løper ut i Atlanterhavet som Den nordatlantiske havstrøm.

Øst-Grønland
© Ken Ikeda Madsen

Hav og luft i Nord-Europa varmes opp av Golfstrømmen. Ved Øst-Grønland nedkjøles vannet og synker til bunns, før det flyter mot sør i store mengder som kald havstrøm.

Grønlandspumpen kjøler Golfstrømmen

Ved Øst-Grønland kjøles vannet i Golfstrømmen ned. Siden kaldt vann er tyngre enn varmt vann, synker det kalde vannet derfor til bunns ved Grønland og renner tilbake mot ekvator.

Denne mekanismen kalles også for «Grønlandspumpen» eller «havenes kalde hjerte» og er en viktig brikke i opprettholdelsen av verdenshavenes havstrømmer – inkludert Golfstrømmen.

Det er imidlertid også denne brikken som, ifølge studien utgitt i tidsskriftet Nature, ser ut til å volde Golfstrømmen problemer.

Gammelt kart over Golfstrømmen

Den amerikanske oppfinneren og politikeren Benjamin Franklin var den første som publiserte et kart over Golfstrømmen i 1769.

© NOAA

Golfstrømmen og global oppvarming

Grønlandspumpen pumper ikke det kalde vannet tilbake med samme hastighet som tidligere. Det viser studier som forskere har foretatt av dyphavssøle i havet.

Grovkornet søle indikerer raskere havstrømmer, mens mer finkornet søle indikerer svakere havstrømmer. Forskernes analyser peker på en svekkelse av Golfstrømmen på om lag 15 til 20 prosent siden 1850.

Årsaken er særlig at global oppvarming har økt mengden av smeltende innlandsis omkring Grønland.

Det ferske vannet fra innlandsisen fortynner Golfstrømmens saltvann og gjør det kalde vann lettere, slik at det kan bli liggende i overflaten og ikke synker så dypt ned som før.

Nedsynkningen av det kalde sjøvannet fungerer som en kraftig «pumpe» som holder de store havstrømmene i gang, med en varm overflatestrøm mot nord og en kaldere og dypere strøm mot sør.

Når den globale oppvarmingen fører til mer smelting av innlandsis, hemmer smeltevannet – som er lett fordi det inneholder lite salt – pumpens kraft og bremser dermed sirkulasjonen av havstrømmer som for eksempel Golfstrømmen.

«De nåværende klimamodellene spår ikke en framtidig kollaps av Golfstrømmen. Problemet er bare at vi heller ikke er sikre på at det ikke skjer. Risikoen er relativt lav, men effekten av en kollaps vil være enorm», uttalte David Thornalley fra University College London til avisen The Guardian i 2018.

Skulle Golfstrømmen kollapse helt, vil temperaturene i det nordligste Norge og Sverige samt på Island falle med opptil tolv grader om vinteren.

I det sørlige Skandinavia samt i Irland og Skottland kan temperaturen falle med mellom fem og ti grader om vinteren.

Det er imidlertid noe å varme seg på – hvis katastrofen skulle bli en realitet. Ifølge forskernes modeller over et klima i Skandinavia etter Golfstrømmens kollaps vil vi oppleve somre med mer sol og viktig mindre regn.