Shutterstock

Gode nyheter: Verdenshavene kan reddes på 30 år

Det er ikke for sent å redde verdenshavene. Ny forskning viser at vi kan gjendanne havets økosystemer i løpet av de neste 30 årene.

En tredjedel av verdenshavenes fiskebestander er overutnyttet, og havdyrenes naturlige levesteder har forsvunnet i stor skala. Havene blir varmere, surere, mer oksygenfattige og mer forurensede.

Men løpet er ikke kjørt enda.

En studie utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser at havene og dyrelivet i det er overraskende motstandsdyktige, og at innsats for å bevare dem faktisk har en effekt.

Artikkelen konkluderer at verdenshavene vil kunne gjenetableres før 2050.

Hundrevis av håpefulle tegn

«Vi har et snevert vindu der det er mulig å skape sunne hav for våre barnebarn, og vi har kunnskap og verktøy til å lykkes med det», uttaler artikkelens hovedforfatter Carlos Duarte, som er professor i havvitenskap.

Sammen med et internasjonalt team forskere fra 10 land har Duarte gjennomgått denne forskningen på området for å gjøre opp status over situasjonen i verdenshavene. Og de fant hundrevis av «håpefulle tegn.»

Forskerne peker blant andet på at presset fra den fiskeindustrien avtar. Andelen bærekraftig fiske vokste fra 60 prosent i 2000 til 68 prosent i 2012.

Samtidig er andelen utrydningstruede havdyr falt fra 18 prosent i 2000 til 11,4 prosent i 2019.

Dessuten vokser bestanden i halvparten av havets pattedyr. For eksempel er knølhvalen, som migrerer mellom Antarktis og Australia, i dag vokst til opp mot 40.000 fra bare noen få hundre i 1968.

Fredning og regulering virker – og kan lønne seg

I 2000 var mindre enn 1 prosent av verdenshavene fredet – i dag er tallet nesten 8 prosent, og ifølge forskerne er det nettopp denne typen innsats som har gjort den store forskjellen.

Hvis vi slutter med å drepe livet i havet, kommer det faktisk tilbake. Det er overraskende motstandsdyktig.

Derfor er løsningen enkel. Vi må handle nå og gjøre mye mer av det som har virket så godt de siste tiårene: regulere fiskeriet, frede truede dyrearter, begrense forurensningen, utvide beskyttelsen av viktige havmiljø og viktigst av alt: holde den globale oppvarmingen i sjakk.

En slik innsats vil koste mellom 10 og 20 milliarder dollar årlig, men ifølge forskerne vil gevinsten være det tidobbelte.

En sikring av havmiljøene er nemlig også en sikring av levegrunnlaget til milliarder av mennesker.