UH Marine Option Program
Dykker under vand

Er vannet mer grumsete i nord?

Jeg har badet og dykket i Middelhavet, og der er vannet nesten alltid mye klarere enn i Østersjøen og Nordsjøen. Hva er egentlig forklaringen på det?

Vannet i havområdene rundt Skandinavia virker vanligvis uklart. Om våren og sommeren er forklaringen ofte at det er mye alger i vannet.

Mengden alger er mye høyere nå enn den ville være naturlig. De blomstrer nemlig opp når de får lov til å meske seg med næringsstoffer som nitrogen og fosfor fra kunstgjødsel.

Det har fått blant annet EU til å etablere mål for det forskerne kaller god økologisk tilstand i havmiljøet.

Og for å oppfylle målene skal man redusere utvaskingen av næringsstoffer fra åkrene.

Regn gir grumsete havvann

Om høsten og vinteren skyldes det grumsete vannet ofte store mengder fine jordpartikler. De skylles ut med elver når det regner kraftig, og de virvles opp fra bunnen når vinden lager store bølger.

I Sør-Europa, for eksempel i det østlige Middelhavet, er forholdene annerledes. Landene i det området har begrenset landbruk og mye mindre nedbør. Det gir både færre alger og færre jordpartikler i havet.

Dykkere under havoverflaten

Få alger, få jordpartikler og en sol som står høyt, gir god sikt i Middelhavet.

© Shutterstock

Samtidig står solen høyere på himmelen enn den gjør hos oss. Det betyr at en større del av sollyset når ned i vannet, og det øker sikten.

På de nordlige breddegradene, der solen står lavere, blir mer av lyset reflektert fra havoverflaten, og det gjør det vanskeligere å se ned i vannet.

Lav sol gir dårligere sikt

Solen står lavere på de nordlige breddegradene enn nærmere ekvator. Dermed blir vinkelen mellom solstrålene og overflaten mindre, slik at mer av lyset reflekteres vekk.

  • Ved en vinkel på 40° reflekteres 4 prosent av sollyset.
  • Ved en vinkel på 20° reflekteres 12 prosent av sollyset.
  • Ved en vinkel på 10° reflekteres 27 prosent av sollyset.
  • Ved en vinkel på 5° reflekteres 42 prosent av sollyset.