The Ocean Cleanup

Enorm støvsuger skal fjerne plast fra havene

En ny og forbedret versjon av en enorm plast-støvsuger sjøsettes nå for å rense Stillehavet for millioner av tonn avfall. Systemet skal nå få høyere fart og lavere vekt.

300 millioner tonn. Så mye plast blir hvert år kastet i naturen.

Siden det tar lang tid før plast blir brutt ned, hoper det seg opp, og i havet flyter det nå fem billioner biter av plast.

Men i løpet av juni sjøsetter organisasjonen The Ocean Cleanup en ny og forbedret utgave av sin gigantiske lense, som skal støvsuge det nordlige Stillehavet for kanner, poser og sugerør.

Den nye versjonen – System 001/B – har to viktige forbedringer sammenlignet med den opprinnelige utgaven, som ble sjøsatt i 2018:

Forbedring 1: Farten økes

Lensen har hatt problemer med å flyte både raskere og saktere enn plasten i vannet. Variasjon i fart gjør at plasten kan slippe unna.

Derfor forsøker prosjektet nå å tjore fast flytebøyer foran lensen, slik at vinden kan trekke lensen gjennom vannet med en høyere og mer stabil fart.

Forbedring 2: Lensen forenkles

Storm og bølger har med vist se å vri elementer løs fra den opprinnelige lensen.

For å redusere slitasjen på utstyret har The Ocean Cleanup nå fjernet selve plastbarrieren fra lensen, så de to elementer ikke trekker i hverandre.

Lensen har også blitt lettere etter at elektronisk utstyr og en rekke stabiliseringselementer er fjernet.

Elektronisk overvåkningsutstyr montert på tunge stabiliseringselementer (røde piler) gjorde at lensene ble tunge. De er fjernet i den nye versjon for å redusere vekten og dermed slitasjen på de mest sårbare punktene i konstruksjonen.

© The Ocean Cleanup

Slik virker det: Lense fanger inn plasten

Støvsugeren fungerer som en kunstig kystlinje, som fanger plast ved hjelp av en flytende bom med et garn som stikker tre meter ned i havet.

Systemet drives frem av vind, bølger og havstrømmer, og fordi garnet stikker dypere ned i midten av den 600 meter lange bommen, danner den naturlig en u-form.

VIDEO – Forstå teknologien på 2 minutter:

Video

Vinden og bølgene gjør at bommen beveger seg raskere enn plasten, slik at de blir samlet innerst i u-formen, der skip suger opp avfallet.

Siden systemet flyter på overflaten, fanger det plast, som er lettere enn vann, mens havdyrene svømmer under barrierene.

Skal fjerne 50% av plasten i Stillehavet på 5 år

Hvis støvsugeren viser seg å fungere, vil teamet ta det i bruk flere steder og etter hvert utvikle lengre bommer.

Ifølge oppfinneren kan en flåte av 60 moduler fjerne 50 prosent av de 1,8 billioner plastfragmentene som flyter i virvelstrømmen i Stillehavet i løpet av fem år.