Havet

Havet - under havets overflate

Havet er et av jordens siste mysterier

Havet utgjør 71 prosent av jordens areal samt 97 prosent av den samlede vannmassen på jorden. Det gjør havet til klodens største økosystem for levende organismer. Havets mørke dyp har imidlertid mange ubesvarte spørsmål. Vi har i dag bare kartlagt, observert og utforsket om lag 20 prosent av havet. Havet er i konstant utvikling på grunn av de tektoniske platenes evige bevegelser. Det er for eksempel disse enorme kreftene som skaper tsunamier og underjordiske vulkanutbrudd. Mennesker har også effekt på havet, blant annet vannkvalitet og havdyrenes livsvilkår. Vitenskapen arbeider derfor med løsninger som skal sikre en bærekraftig framtid for havet. Dykk ned i arkivet vårt av artikler og utforsk de dypeste avkrokene av havet.

Hvorfor er havet blått?

Den mest utbredte myten er at havets farge avspeiler den blå himmelen, men det er ikke tilfellet. Havets blå farge henger nemlig sammen med solens stråler.

Vannet i havet fungerer som et lysfilter som absorberer solens stråler. Strålene inneholder et bredt fargespektrum av rødt, oransje, gult, grønt, blått og fiolett.

Det er imidlertid bare fargen blått som fortsetter reisen en kilometer ned i dypet, før det også blir absorbert. På den dybden er det totalt mørke.

Fargene kan variere mye alt etter havområde og verdensdel. Atlanterhavet er for eksempel ofte mer grønnlig enn Middelhavet, noe som skyldes innholdet av alger og plankton.

Hva er det dypeste punktet i havet?

Det dypeste punktet i havet er Marianegropen, som er lokalisert mellom Asia og Australia. Navnet stammer fra den øygruppen Marianene.

Marianegropen ble oppdaget i 1875 under den første Challenger-ekspedisjonen. Her målte man dybden til 8184 meter ved bruk av et tau med et blylodd. I dag har det dypeste punktet blitt målt helt ned til 11.034 meter.

Det har vært flere bemannede ekspedisjoner i jakten på de mange hemmelighetene på bunnen. Den nåværende rekorden ble satt i 2019, da den amerikanske eventyreren Victor Vescovo nådde en dybde på 10.927 meter.

Havet - Blått hav med stim av fisk

© Shutterstock

Hvorfor er havet salt?

Havet er salt på grunn av erosjon av jordskorpen. Gjennom millioner av år har regn og smeltevann brutt ned jordskorpen og ført salt ut i elvene, som til syvende og sist havner i havet.

Havet inneholder om lag hundre ulike uorganiske stoffer, men mesteparten er natrium og klorid – bedre kjent som bordsalt.

Havets gjennomsnittlige innhold av salt er 3,5 prosent, og det har vært konstant i flere tiår. Det skyldes at det forsvinner omkring den samme saltmengden per år som det blir tilført.

Salt forsvinner fra havet via sterk vind, som blåser saltvannet tilbake inn over landskapet. Dessuten bruker arter som for eksempel muslinger og krepsdyr saltet til å skape skall. Når lava trenger opp gjennom havbunnen, skaper det en kjemisk prosess der saltet blir fjernet fra vannet.

Havet - Salt fra det dødehavet

© Shutterstock
Side 1 / 2