Har en asteroide noen gang truffet Nord-Europa?

Finnes det store nedslagskratre i vår del av verden, og er de synlige?

© Shutterstock

Europas største nedslagskrater ligger i Dalarna i Midt-Sverige og heter Siljansringen. Kratret kan sees fra satellitter, og det har en omkrets på 52 kilometer.

Kanten av Siljansringen ligger lavere enn landskapet rundt, slik at kratret i dag er omgitt av innsjøer.

Asteroiden som skapte kratret, var omtrent fem kilometer i diameter og slo ned for 377 millioner år siden. Forskerne har derfor satt det i sammenheng med masseutryddelsen som herjet jorden på denne tiden.

Artsutryddelsen foregikk imidlertid over en lengre periode, kanskje så lenge som 25 millioner år, så nedslaget var sannsynligvis bare én av flere årsaker.

Konsekvensene av nedslaget kan derfor ikke sammenlignes direkte med katastrofen for 66 millioner år siden, da en asteroide på 10–15 kilometer i diameter utryddet dinosaurene.

Mikrober tjente på nedslaget

Nedslaget i Sverige var faktisk gunstig for noen livsformer. Dypt under overflaten skapte nedslaget sprekker som ble hjemsted for sopp og andre mikroorganismer.

© Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

På mer enn 500 meters dyp under Siljanringen har forskere funnet fossiler av mikrober som trives under oksygenfattige forhold, der de produserer metan som en del av sitt energistoffskifte.

Geologer har siden 1980-tallet boret flere brønner for å undersøke metanforekomstene, men de har ikke vært brukt kommersielt.

5 km i diameter var asteroiden som slo ned for 377 millioner år siden og skapte Siljanringen. Kratret, som er 52 kilometer i omkrets, er blant de 15 største i verden.