Grønlands isbreer skjuler en hel verden av liv

Tusenvis av organismer lever i et ukjent økosystem i isørkenen – og de kan gjøre smeltingen enda raskere, advarer forskere.

Feltstudie i Grønland

Forskerne fra Aarhus Universitet har funnet 4000 ulike arter av mikroorganismer i smeltehuller som dette.

© Laura Halbach

I løpet av de siste tiårene har livets hardførhet flere ganger overrasket klodens forskere.

Milliarder av mystiske organismer og bakterier har blitt funnet flere kilometer under føttene våre der det verken finnes sollys eller oksygen.

Og verdens mest seiglivede dyr, bjørnedyret, har overlevd opp mot 10 dager på utsiden av en satellitt – med vakuum, intens kulde og dødelig stråling.

Nå overrasker de små levende organismene igjen vitenskapen.

En gruppe forskere fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet har nemlig gjennomført feltstudier på innlandsisen på Grønland og oppdaget at det ekstremt næringsfattige miljøet vrimler av flere tusen av organismer som antagelig har betydning for hvor raskt isen smelter.

«I en liten smeltevannspytt oppe på isbreene kan det lett gjemme seg 4000 ulike arter. De lever av bakterier, alger, virus og mikroskopisk sopp», forteller forskningsleder Alexandre Anesio i en pressemelding.

«Det er et helt økosystem som vi fram til for kort tid siden ikke ante eksisterte», forklarer han.

Ser uskyldig ut

Organismene lever både over og under isen, og én av de forskerne har brukt mest tid på i studien, er en liten svart alge som vokser på isen og farger den svart.

Den lange is-algen ser kanskje uskyldig ut på overflaten, men nettopp fargen gjør den ekstra interessant i forhold til smeltingen av ismassene, forklarer Anesio.

«Når isen farges mørk, får den problemer med å reflektere sollyset. I stedet blir varmen fra solstrålene absorbert av isen, som begynner å smelte», sier professoren.

«Jo mer is som smelter, desto høyere blir temperaturen her på jorden», påpeker han.

Sort alge

Den svarte algen er en lang mikroorganisme som beskytter seg mot solstråler ved hjelp av mørkt pigment.

© Alexandre Anesio

Is-algen har eksistert lenge før industrialiseringen. Men klimaendringene betyr at organismen har fått bedre vilkår til å vokse og erobre stadig større områder av isen.

Ifølge Anesio har den erobret isen så fullstendig at algene øker smeltingen med opptil 20 prosent.

Derfor undersøker professoren og kollegene hans også om det finnes en måte å bremse algens vekst på – for eksempel ved hjelp av andre mikrober som kan skape bedre balanse i systemet igjen.

«De ulike mikroorganismene på isen påvirker hverandre. Noen etterlater næring som andre lever av. Små viruspartikler angriper og fortærer bakterier. Vi tror at noen av soppsporene kanskje angriper de svarte algene. Det er slike ting vi leter etter», sier han.

Studien er publisert i Geobiology, første gang i november 2022.