Forskere: Pingviner kan ha «menneskelig» trekk

Forskere har satt opp speil i det østlige Antarktis og kanskje gjort en overraskende oppdagelse om pingviner.

© Credit: bioRxiv (2022)

En bestemt gruppe pingviner i Antarktis kan kanskje tilhøre en svært eksklusiv klubb av dyr som så langt bare omfatter noen få fugler, noen få pattedyr og et par fisker.

Det er i hvert fall konklusjonen i en oppsiktsvekkende og fortsatt ikke fagfellevurdert studie utført av forskere fra blant annet det indiske instituttet for videregående studier og det indiske departementet for jordvitenskaper.

Ved å utsette en gruppe såkalte adeliepingviner i det østlige Antarktis for flere ulike tester foran speil oppdaget forskerne nemlig at de smokingkledde sjøfuglene kan ha hatt en del hemmeligheter.

Vanskelig å teste

Foran speilene la forskerne merke til at adeliepingvinene kan ha det de kaller «en viss grad av selvbevissthet», noe som for øvrig er ekstremt sjelden i dyreriket.

Selvbevissthet viser seg blant annet når et levende vesen oppdager noe på seg selv som er synlig i speilbildet – det kan for eksempel være hvis du berører en rød prikk i ansiktet.

Evnen er lett å teste hos mennesker, men mye mer komplisert når man ser på våre fjærkledde venner. Derfor utsatte forskerne pingvinene i det østlige Antarktis for hele fire ulike forsøk med speil.

Tvetydige oppdagelser

I det første forsøket satte forskerne ut speil på bakken i nærheten av pingvinene mens de overvåket dyrene. Her så de ingen reaksjon, noe som faktisk kan være litt av en oppdagelse i seg selv siden mange andre dyr tror at speilbildet er et annet dyr.

Løvfrø tæt på Tjernobyl-kraftværket
© Germán Orizaola/Pablo Burraco

Les også:

Da forskerne senere satte klistremerker på speilene som så ut som om de satt på pingvinene selv, observerte de derimot at dyrene ble urolige og forsøkte å fjerne klistremerkene. Det samme var imidlertid ikke tilfellet da pingvinene så seg selv med en liten smekke i speilbildet.

Studien har fortsatt ikke gjennomgått fagfellevurdering, som er en del av kvalitetssikringen av vitenskapelige utgivelser, og samtidig vedgår forskerne at oppdagelsene er litt tvetydige. De mener likevel at forsøkene kan antyde at de ville adeliepingvinene har en viss grad av selvbevissthet.