Shutterstock

Forskere legger fram mulig løsning på vannmangel

Med en ny og enkel metode mener forskere å kunne høste store mengder drikkevann.

Bare 2,5 prosent av jordens vann er ferskvann – og bare 0,007 prosent av vannet kan drikkes.

Det er langt ifra nok til å dekke behovet for verdens åtte milliarder innbyggere, og hundrevis av millioner lider under vannmangel.

Derfor er en ny studie godt nytt.

Forskere ved universitetet i Illinois i USA har nemlig funnet en mulig løsning på den globale vannkrisen, en løsning de beskriver i en artikkel i tidsskriftet Nature Scientific Reports.

Vil samle opp vanndampen

Metoden forskerne foreslår, går ut på å samle opp vanndampen som befinner seg rett over havoverflaten, frakte den inn til land og kondensere den slik at man får ferskvann.

Med andre ord vil forskerne kopiere den naturlige prosessen der damp fra havet transporteres inn over land og avkjøles før det kondenserer og regner ned på landjorda som nedbør. Den eneste forskjellen er at med forskernes metode kan man bestemme hvor dampen ender opp – og dermed hvor den blir omdannet til drikkevann.

Illustrasjonen viser hvordan man kan samle vanndamp fra havoverflaten og lede den inn til land der et anlegg kan gjøre den om til ferskvann.

© University of Illinois at Urbana-Champaign, News Bureau

I motsetning til tradisjonell avsalting av havvannet kan framgangsmåten lett skaleres, forteller forskerne.

Metoden er nemlig mye mindre energikrevende enn konvensjonell avsalting, og samtidig blir ikke miljøet overbelastet. Ved avsalting dannes det mye spillvann som er fullt av salt og tungmetaller.

Studien bygger på analyser fra 14 områder i verden som er truet av mangel på rent drikkevann.

Resultatene kan ifølge forskerne være av betydning særlig for områder som er rammet av mangel på drikkevann, og som samtidig har kort vei til havet.