Ankylosaurus
Ankylosaurus i plastik.

Forskere: Ikke alle dinosaurer brølte

Fossiler fra en ankylosaurus tyder på at det forhistoriske dyret kanskje har hatt en mer nyansert måte å uttrykke seg på enn bare å brøle.

Mange av oss vil nok forsøke å brøle som en løve hvis vi ble bedt om å imitere lyden av en dinosaur.

Men det gir ikke riktig mening hvis formålet er å etterligne en såkalt ankylosaurus, som tilhørte en gruppe av pansrede planteetere som ikke var nært beslektet med fugler.

En studie av eldgamle fossiler foretatt av en gruppe japanske forskere, peker nemlig på at ankylosaurus ikke bare uttrykte seg ved å brøle høylytt.

Forsteinet strupehode

Nøkkelen til å kartlegge lyden av ankylosaurus ligger i et fossil som ble gravd ut i 2005 i Mongolia.

Forskerne mener nemlig at det kan være snakk om det første fossilet av et strupehode fra en dinosaur, noe som blant annet er interessant fordi stemmebåndene sitter beskyttet bak strupehodet.

Ved å analysere strupehodet, som i dette tilfellet bestod av bein, kunne forskerne sammenligne proporsjonene med strupehoder fra flere fuglearter og reptiler, inkludert krokodiller, gekkoer og skilpadder.

De fant blant annet ut at den delen som utgjør bunnen av strupehodet, var veldig stor sammenlignet med hos andre dyr.

«Det tyder på at denne dinosauren kunne åpne luftveiene sine så mye at de kunne frambringe lyder som kunne høres på stor avstand», sier paleontolog Junki Yoshida fra Fukushima-museet i Japan til The New York Times.

Den andre delen av fossilet var veldig avlangt, og det minner om de knoklene som fugler bruker til å endre form på luftrøret når de synger eller kvitrer i ulike toneleier.

Verken brøl eller pip

Ved å sammenligne disse strupehodene og lytte til hvordan reptiler som krokodiller lyder, har forskerne kunnet si noe om hva slags lyder ankylosaurus lagde.

«Lydene ligger innen det spektrumet vi kunne forvente», sier paleontolog Victoria Arbour fra Royal BC Museum i Canada.

Ifølge Arbour, som ikke var involvert i studien, har man så langt regnet med at dinosaurer har uttrykt seg ved hjelp av dyp knurring og hvesing.

«Vi føler oss ganske sikre på at dinosaurlyder har minnet en del om det vi kjenner fra krokodiller. Men vi vet også at fugler kan modifisere lyden fra strupen på en mer nyansert måte», sier hun.

«Det er neppe snakk om lerkesang, men med studien tyder det på at ankylosaurus kanskje har hatt et mer nyansert språk enn vi så langt har antatt.»

Junki Yoshida understreker at det fortsatt ikke er mulig å fastslå dinosaurenes spesifikke lyder, men at ankylosaurus godt kan ha uttrykt seg via kvitrende og kurrende lyder.