Forskere har avlet mus med to fedre i banebrytende eksperiment

Noen forskere er imidlertid bekymret over risikoen for uønskede genetiske endringer hvis teknologien overføres til mennesker.

Forskere i Japan har skapt mus med to biologiske fedre ved å generere egg fra mannlige celler.

© Shutterstock

Et oppsiktsvekkende forsøk kan kanskje bane vei for et helt nytt kapittel for menneskets reproduksjon.

Japanske forskere har nemlig klart å avle mus med cellene fra to biologiske fedre.

Det er et framskritt som på sikt både kan hjelpe ufrivillig barnløse og åpne for at par av samme kjønn kan få et biologisk barn sammen, forteller forskerne.

«Dette er det første tilfellet der man har laget robuste pattedyreggceller fra mannlige celler», sier Katsuhiko Hayashi, professor ved Kyushu University i Japan, som har stått i spissen for arbeidet, til The Guardian.

Hayashi har nylig presentert forskernes resultater på et internasjonalt toppmøte i London.

Samtidig har studien blitt sendt inn til et vitenskapelig tidsskrift som ventes å publisere forskernes funn. Med andre ord har artikkelen fortsatt ikke gjennomgått en såkalt fagfellevurdering.

Studien baserer seg på en rekke innviklede trinn som har vist seg å kunne gjøre om en mannlig hudcelle som bærer den mannlige XY-kromosom-kombinasjonen, til et egg med kvinnens to X-kromosomer.

Det skjedde ved først å omprogrammere den mannlige cellen til en stamcellelignende tilstand. Y-kromosomet i cellene ble deretter slettet og erstattet av et X-kromosom.

Til slutt ble cellene dyrket i laboratoriet i et miljø designet for å etterligne forholdene inne i eggstokkene til mus. Da eggene ble befruktet med normal sæd, fikk forskerne om lag 600 embryoer som ble implantert i surrogatmus, og senere ble det født sju museunger.

Også tidligere har forskere klart å avle mus som teknisk sett hadde to biologiske fedre, gjennom en rekke kompliserte trinn som blant annet baserte seg på genteknologi, der man endret på musenes DNA. Men de nye resultatene markerer imidlertid første gang forskere har skapt levedyktige egg fra mannlige celler.

Ikke bare for homoseksuelle par

Ifølge forskerne vil ikke teknologien bare kunne hjelpe homoseksuelle par. Den vil også kunne brukes til behandling av alvorlige former for infertilitet, for eksempel kvinner med Turners syndrom, der den ene kopien av X-kromosomet mangler helt eller delvis.

The Guardian forteller imidlertid at flere fagfeller har satt spørsmålstegn ved om man uten videre kan overføre teknologien til menneskelige celler.

Menneskeceller krever nemlig mye lengre dyrkingsperioder for å produsere et modent egg, og det kan øke risikoen for at cellene får uønskede genetiske endringer, heter det.

Likevel vil de japanske forskerne nå forsøke å gjenta suksessen med menneskelige celler. Den optimistiske meldingen fra Hayashi er at det antagelig vil være mulig å skape et levedyktig menneskeegg fra en mannlig hudcelle i løpet av det neste tiåret.