Shutterstock

Forskere finner 600 millioner år gammel tidskapsel i Himalaya

Høyt oppe i Himalaya-fjellene har forskere gjort en oppdagelse som de håper vil bidra til å forklare en avgjørende hendelse i livets utvikling.

For rundt 650 millioner år siden gikk jorden inn i en global istid der isbreer dekket så store deler av overflaten at planeten vår kan ha sett ut som en eneste stor snøball.

Forskere har slitt med å forstå hvordan livet overlevde den ekstreme istiden, og hvorfor det kort tid etterpå oppsto en eksplosjon av komplekse livsformer, drevet av en kraftig økning i oksygen i atmosfæren.

Men nå kan de ha funnet en liten del av forklaringen – høyt oppe i Himalaya-fjellene.

Her har forskere fra Indian Institute of Science og Niigata University i Japan oppdaget mineralforekomster med vanndråper som de mener kan være rester av et gammelt hav som eksisterte for rundt 600 millioner år siden.

I avleiringene fant forskerne blant annet kalsium- og magnesiumkarbonat, og laboratorieanalyser bekreftet at prøvene faktisk stammet fra et gammelt hav og ikke fra en annen kilde.

«Vi har funnet en tidskapsel for de gamle havene», sier Prakash Chandra Arya, doktorgradsstudent ved Indian Institute of Science og førsteforfatter av studien som er publisert i tidsskriftet Precambran Research.

Saktevoksende organismer spilte en rolle

Ifølge forskerne avslørte laboratorieanalyser av avleiringene en lang periode med lav tilførsel av kalsium til området – sannsynligvis på grunn av lite tilførsel av vann og næringsstoffer fra elvene.

«I løpet av denne tiden var det ingen bevegelse i havene og dermed ingen tilførsel av kalsium», sier en av forskerne bak studien, professor Sajeev Krishnan ved det nasjonale indiske vitenskapsinstituttet, i en pressemelding.

Forskerne mener at mangelen på kalsium sannsynligvis også førte til næringsmangel, noe som kan ha favorisert saktevoksende, fotosyntetiske cyanobakterier, som kan ha tilført mer oksygen til atmosfæren.