Shutterstock
Døde træer ved vandkant

Forskere advarer: Tredød kan få katastrofale konsekvenser

En tredjedel av trærne på jorden kan bli utryddet. Forskere advarer om enorme menneskelige konsekvenser hvis ikke vi handler nå.

Omkring 30 prosent av verdens samlede areal er dekket av skog, men antallet grønne blader faller drastisk.

I en rapport fra 2021 konkluderte forskere hvordan omkring 17 500 av verdens trearter akkurat nå er i fare for å bli utryddet. Det svarer til om lag en tredjedel av alle artene i verden og er dobbelt så mange som antallet truede pattedyr, amfibier og krypdyr til sammen.

Og nå bringer forskerne som står bak rapporten en advarsel til menneskeheten.

I en ny studie beskriver de hvordan utryddelsen kan gi dødsstøtet til hele økosystemer og få alvorlige konsekvenser for milliarder av mennesker verden over.

Hvert tre er en liten verden

Mer enn 45 forskere fra 20 ulike land støtter den nye studien som blant annet beskriver hvordan tapet av trearter kan sette i gang en dominoeffekt av utryddelse.

Mer enn hundre arter har forsvunnet

Hvert eneste tre vrimler nemlig av andre planter, dyr og sopper og fungerer som en base for livet rundt dem. Samtidig anslår forskerne at minst halvparten av klodens landlevende dyr bruker trærne som levested.

Derfor vil mindre mangfold i trær også medføre langt mindre mangfold blant dyr, bakterier og insekter.

Milliarder av mennesker påvirkes

Men trærnes utryddelse kan også etterlate spor langt utenfor skoggrensene, forklarer forskerne.

Hvert år bidrar klodens skoger for eksempel med 1,3 billioner dollar til den globale økonomien der handel med frukt, nøtter og medisiner står for 88 milliarder.

Samtidig er 880 millioner mennesker i utviklingslandene avhengige av brensel til drivstoff. Mens 1,6 milliarder mennesker bor tett på skogene og er avhengige av trærne til mat og som inntekt.

Derfor må det ifølge forskerne også handles raskt hvis vi skal rekke å bremse utviklingen. Det forklarer Malin Rivers, som er hovedforfatter bak den nye studien.

Hun og kollegene hennes foreslår blant annet at trærne får en høyere prioritering i miljø- og klimapolitikken, at områder med spesiell trebeskyttelse utvides, og at det gjøres en større innsats for å demme opp for ulovlig skoghogst.

«Det er behov for en rask og kraftig reaksjon for å forhindre at flere trearter utryddes og for å gjenopprette økosystemene de er en del av», sier hun.