Forskere advarer: Skjult trussel kan utløse enorme tsunamier

En ny studie viser at klimaendringer kan forårsake undersjøiske jordskred på havbunnen rundt Antarktis og sende enorme bølger mot kystområder rundt på kloden.

Dypt nede på havbunnen rundt klodens kaldeste kontinent har et internasjonalt team av forskere funnet spor av forhistoriske naturkatastrofer som de frykter kan gjenta seg i vår tid.

Analyser av sedimentkjerner fra Antarktis avslører nemlig at tidligere perioder med global oppvarming har dannet grobunn for enorme tsunamier.

I disse periodene var havet rundt Antarktis tre grader varmere enn i dag.

Det skapte optimale forhold for oppblomstring av alger som, når de døde, fylte havbunnen og dannet sårbare og glatte sedimentlag.

Disse lagene ble i kalde perioder dekket av grovere sedimentlag skapt av isbreer og isfjell. Det betydde imidlertid ikke at det hadde lagt lokk på trusselen de sårbare lagene utgjorde. Tvert imot.

Hvis de sårbare lagene løsnet, ville de grovere og tyngre sedimentlagene på toppen også rase. Det ville dermed utløse et stort undersjøisk jordskred med nok krefter til å skape en enorm tsunami – en katastrofe som har skjedd flere ganger.

Ifølge forskerne er det spor etter flere undersjøiske jordskred på havbunnen rundt Antarktis. For 3 og 15 millioner år siden har de sendt tsunamier ut i Sørishavet og mot kysten av Sør-Amerika, New Zealand og Sørøst-Asia.

Hvorfor de sårbare tidlige lagene har løsnet, er ikke kjent.

Forskerne mener imidlertid at årsaken antagelig ligger i klimaendringer.

I takt med at temperaturen steg i varmere perioder, smeltet store mengder is, noe som har lettet vekten på jordens tektoniske plater og fått landet til å heve seg.

Denne hendelsen ville være nok til å skape jordskred, og forskerne er bekymret for at klimaendringer i dag kan ha samme effekt.

De oppfordrer til ytterligere forskning på området slik at vi kan lære mer om hva som påvirker stabiliteten rundt det kalde kontinentet.