Forhistoriske eggeskall avslører hemmelighetene til utdødd kjempefugl

DNA-studie av fossile eggeskall fra den utdødde gigantiske elefantfuglen fra Madagaskar forteller om denne kjempens levemåte og gir indikasjoner om ny art.

elefantfugl klækker illustration

En illustrasjon av en elefantfugleunge som klekker fra egget sitt.

© Bonnie Koopmans

Fram til for tusen år siden travet den nå utdødde gigantiske elefantfuglen rundt på Madagaskar. Med en høyde på tre meter og en vekt på opp mot et tonn kunne den ikke fly, akkurat som den beslektede strutsen.

På grunn av varme og fuktige forhold på den østafrikanske øya er det ikke funnet så mange fossiler eller skjelettrester av fuglen, og den er derfor et stort mysterium for forskere.

Nå har en internasjonal forskergruppe ved Colorado-universitetet i Boulder i USA og Curtin University i Australia fått en dypere innsikt i fortidsfuglen etter DNA-analyser av elefantfugleeggeskall.

Resultatene, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications, forteller om fuglens leveforhold, men de avslører også en ny art.

Eggeskall gjemmer på DNA

Forskerne har foretatt en såkalt fylogeografisk analyse av 960 ulike biter av elefantfugleeggeskall som er funnet på 291 ulike steder på Madagaskar.

Her kunne de undersøke arveanleggene i eggeskallene ved å analysere det såkalte mitokondrielle DNA-et der elefantfuglens arter og evolusjonære historie kan kartlegges.

Det tykke eggeskallet er perfekte til å beskytte DNA. På samme måte som skallene har beskyttet en fugleunge, kan de beskytte den fysiske kjemien og det organiske materialet med DNA i opptil 10 000 år.

emuæggeskal sammenlignet med lefantfugleæggeskal

Her er elefantfugleggeskall (det lyse bakerst) sammenlignet med et skall fra et emuegg (det svarte). Elefantfugleggeskallet kan bli opptil tre ganger så tykt som eggeskallet fra et emuegg.

© Alicia Grealy

«Vi så på tykkelse, mikrostruktur (gjennom mikro-CT-skanning), DNA og proteiner og stabile isotoper», skriver en av forskerne, Alicia Grealy, i en artikkel på nettmediet The Conversation.

«Vi screenet hundrevis av eggeskallfragmenter for å finne 21 med nok DNA til å rekonstruere et stamtre ved hjelp av eggeskall og skjelettrester med kjent identitet.»

Eggeskallene vurderes til å være mellom 6190 og 1290 år gamle, og det stemmer godt med den perioden forskere mener fuglen har levd på Madagaskar.

skaller i sand

Eggeskallene fra elefantfuglene er forholdsvis enkle å finne når vinden blåser vekk sanden fra sandbankene der fuglene bygget reder.

© Gifford Miller

Enorme egg og ny art

Ut fra tykkelsen på eggeskallene tror forskerne eggene har veid opptil 10,47 kilo. Det er større enn de største kjente dinosauregg. De elefantfuglene som har lagt disse eggene, har veid om lag 1000 kilo.

Faktisk kunne forskerne ut fra DNA-et se nøyaktig hvilke arter som har levd av ulike typer gress, busker eller sukkulenter.

Gjennom årene er det bare funnet skjeletter fra fire ulike elefantfuglarter, men med de nye dataene mener forskerne at en uoppdaget slektning av elefantfuglen kan ha eksistert i det nordlige Madagaskar.

Forskerne håper at teknologien med å analysere eggeskall kan føre til flere oppdagelser som en dag kan forklare om mennesker eller overganger i klimaet førte til elefantfuglens utryddelse.

gigantisk æg

Dette er en kunstig gjenskapelsen av elefantfuglegget som har en masse som svarer til 150 hønseegg.

© Gifford Miller