Hvorfor er det bare høye fjell i Himalaya?

Fjellene i Himalaya er dannet fordi den indiske kontinentalplaten har flyttet seg nordover de siste 70–80 millioner årene. For omtrent 50 millioner år siden traff den kanten på den eurasiske kontinentalplaten, og da ble fjellene presset opp på samme måte som hvis man skyver to flak myk leire mot hverandre mens de ligger på en bordplate. Himalaya er i geologisk forstand en ung fjellkjede som ennå ikke er ferdig. Det er en av årsakene til at fjellene nettopp der er så høye. Alle som er over 7000 meter høye, ligger i området der de to kontinentalplatene treffer hverandre.

Fjellene i Himalaya er dannet fordi den indiske kontinentalplaten har flyttet seg nordover de siste 70–80 millioner årene. For omtrent 50 millioner år siden traff den kanten på den eurasiske kontinentalplaten, og da ble fjellene presset opp på samme måte som hvis man skyver to flak myk leire mot hverandre mens de ligger på en bordplate. Himalaya er i geologisk forstand en ung fjellkjede som ennå ikke er ferdig. Det er en av årsakene til at fjellene nettopp der er så høye. Alle som er over 7000 meter høye, ligger i området der de to kontinentalplatene treffer hverandre. Daglig fortsetter den indiske platen å flytte seg nordover med en hastighet på rundt fem centimeter årlig, noe som betyr at fjellene i Himalaya er i fortsatt vekst. Geologene mener at Indias stadige bevegelse og det varige sammenstøtet med den eurasiske kontinentalplaten får Himalaya til å heve seg med fem millimeter per år. Vinden og værets naturlige påvirkning forårsaker en slitasje på mellom to og tre millimeter hvert år. Netto blir resultatet at fjellkjeden fortsetter å strekke seg stadig høyere. Andre høye fjellkjeder, blant annet Andesfjellene i Sør-Amerika og Alpene i Europa, er også forholdsvis unge og har ikke rukket å bli slitt ned i samme omfang som gamle fjellkjeder, for eksempel Appalachene i Nord-Amerika og fjellene her i landet. Her har mange millioner års erosjon vært sterkt medvirkende til at høyden på fjellene er langt mer beskjeden.