Hvordan er Ayers Rock i Australia blitt dannet?

Hvor gammel er Ayers Rock? Hvordan ble den dannet? Hvorfor skinner den rødt?

Ayers rock i Australia om kvelden
© Shutterstock

Ayers Rock i Australia blir kalt verdens største stein, og med en omkrets på åtte kilometer er den da også enorm: På den lengste siden er den nesten fire kilometer lang, og på toppen av fjellet, 340 meter oppe, kan vi skue ut over et vidstrakt busklandskap. På avstand virker den glatt som en strandstein, men navn som Kenguruhalen og Hjernen antyder at fjellet er rikt på former og fordypninger. For mellom 600 og 900 millioner år siden lå det midt i Australia et stort hav der det ble avleiret et over seks kilometer tykt lag av leire, sandstein og grus. Etter hvert hevet havbunnen seg, for så å bli presset sammen fra siden slik at avleiringene til slutt foldet seg opp i en fjellkjede. Siden da har vind og vær slitt på fjellene, slik det skjer den dag i dag overalt på Jorden. Med tiden blir fjellene slipt helt ned, og de enorme mengdene av sliperester som dannes i tidens løp, kan legge seg utover som flate sletter. Det ser vi for eksempel på Posletten sør for Alpene, et område som den gamle australske fjellkjeden godt kan sammenliknes med. For cirka 500 millioner år siden var fjellkjeden slipt ned, og nedbrytningsproduktene hadde lagt seg i en senkning som etter hvert ble fylt opp og dannet en stor slette. Det er disse sedimentene Ayers Rock består av. Gjennom millioner av år ble sedimentene på sletten stadig hardere, og for 370 millioner år siden begynte også disse sedimentene å bli foldet opp til en ny fjellkjede der lagene endte med å stå nesten vertikalt. Siden begynnelsen av Jordens middelalder for 245 millioner år siden har vind og vær slipt vekk fjellkjeden slik at bare Ayers Rock og noen mindre fjelltopper er igjen av de opprinnelige fjellene. Særlig i lyset fra kveldsolen skinner Ayers Rock rødt. Det skyldes et tynt belegg av rust som er forvitret ut av sanden og har lagt seg som et ganske tynt lag på overflaten av fjellet.