Hvilket fjell er det farligste å bestige?

Hvert år omkommer det folk på Mount Everest. Er dette fjellet farligst, eller er andre enda mer risikofylte?

Mount Everest om ettermiddagen
© Shutterstock

Det fjellet som har krevd flest menneskeliv opp gjennom tidene, er det 4810 meter høye Mont Blanc på grensen mellom Frankrike og Italia. Siden Mont Blanc ble erobret første gang i 1786, er over 2000 personer omkommet på vei opp eller ned. Det høye tallet skyldes at fjellet er lett å nå, og at det i tidens løp er uvanlig mange som har villet til topps på Vest-Europas høyeste topp – ofte uten å være tilstrekkelig forberedt. Ser man i stedet på antall dødsofre i forhold til antallet bestigninger, blir bildet et helt annet. Blant fjelltoppene som er over 8000 meter høye, er utvilsomt Annapurna i Nepal den farligste. Den er 8091 meter høy, er blitt besteget 130 ganger, og 53 personer er omkommet i forsøket på å nå til topps. Det gir en dødsprosent på over 40. Selv om Annapurna ble erobret allerede i 1950 som det første fjellet over 8000 meter, er det et lumsk sted på grunn av de steile fjellsidene og de uforutsigbare klimatiske forholdene. Fra et teknisk synspunkt er Mount Everest noe lettere, og dødsprosenten der er lavere enn 10. Også mange fjell under 8000 meter er farefylte. Et av de verste er Pik Lenin på 7134 meter, det er nokså lett tilgjengelig og overkommelig å bestige. Det kan nok friste mange som ikke har tilstrekkelig erfaring. Den verste ulykken der skjedde 13. juli 1990 da 43 klatrere omkom etter å ha blitt tatt av et snøras.