Fjellkjede under Atlanterhavet kartlagt

En undersjøisk fjellkjede har fjell med flate topper.

Underwater mountains

Sør i Atlanterhavet nesten 2000 kilometer sørvest for Afrika har noen forskere ved Scripps Institution of Oceanography kartlagt en fjellkjede som før bare var kjent fra satellittfotografier – og der det høyeste fjellet rager 4500 meter opp over havbunnen.

Den kartlagte fjellkjeden kjennetegnes av fjell med flate topper og ekstremt bratte fjellsider. Det er flere grunner til at forskerne er interessert i de undersjøiske fjellkjedene.

For det første kan grundigere undersøkelser av fjellenes geologiske sammensetning fortelle mye om Jordens indre, og for det andre har det vist seg at fjellkjeden har stor innvirkning på økosystemene i området.

Imidlertid har arbeidet med å kartlegge de undersjøiske fjellene i verden så vidt begynt. Overvåkingssatellitter har til nå funnet 13 000 fjell, men ifølge forskerne ved Scripps Institution of Oceanography finnes det trolig mer enn 100 000 undersjøiske fjell med en høyde som overstiger 1000 meter,