Finnes det fjell under havet?

Tappet man vannet ut av alle verdens hav, ville man fått se både lange fjellkjeder og høye topper. For å fortjene betegnelsen "undersjøisk fjell", må det rage minst 1000 meter opp over den omkringliggende havbunnen, og toppen må alltid befinne seg under havflaten. Forskerne antar at det bare i Atlanterhavet finnes rundt 1000 undersjøiske fjell, noe som er for ingenting å regne mot de mer enn 30 000 i Stillehavet. Man tror at det på verdensbasis finnes 100 000 fjell på havbunnen, men av disse er bare rundt 100 blitt nøyere undersøkt.

Fjell-under-vann
© Shutterstock

Tappet man vannet ut av alle verdens hav, ville man fått se både lange fjellkjeder og høye topper. For å fortjene betegnelsen "undersjøisk fjell", må det rage minst 1000 meter opp over den omkringliggende havbunnen, og toppen må alltid befinne seg under havflaten. Forskerne antar at det bare i Atlanterhavet finnes rundt 1000 undersjøiske fjell, noe som er for ingenting å regne mot de mer enn 30 000 i Stillehavet. Man tror at det på verdensbasis finnes 100 000 fjell på havbunnen, men av disse er bare rundt 100 blitt nøyere undersøkt. Et av de mest granskede fjellene er Davidson Seamount utenfor kysten av California. Dette fjellet er bare en av toppene i en undersjøisk fjellkjede. Ut fra steinprøver har geologene fastsatt alderen på Davidson Seamount til omtrent 12 millioner år.