Er tregrensen den samme overalt i verden?

Trær kan ikke vokse over et bestemt antall høydemeter, men er det den samme høyden over hele verden?

Hvor langt over havet trær kan gro, er avhengig av en lang rekke lokale geologiske og meteorologiske forhold.

© SHUTTERSTOCK

Tregrensen ligger der hvor livsbetingelsene blir så tøffe at trær ikke lenger kan vokse. Hvor tregrensen ligger, varierer mye, fordi det rundt om i verden er vidt forskjellige forhold for trær i ulike høyder.

Noen steder er det for eksempel temperaturen, andre steder nedbørsmengden, og andre steder er det mengden solskinn som er den største utfordringen. Selv vind kan være den utslagsgivende faktoren: Det kan blåse så mye at blader og nåler blir skadet.

Tregrensa er bestemt av klimaet

Derfor er det også umulig å fastlegge hvor tregrensen går. Høyt mot nord kan den for eksempel ligge omkring null meter over havet.

Faktisk snakker man om en arktisk tregrense der de barske værforholdene setter en stopper for at trær kan klare seg.

Det er altså klimabestemt hvor tregrensa går, og det er ikke bestemt av høyden over havet i seg selv.

Bolivia har verdens høyeste tregrense i 5200 meters høyde.