Dreier vannet virkelig i motsatt retning sør for ekvator?

Når vannet renner ut f.eks. av et badekar, oppstår det som kjent en virvel. Er det sant at virvelen dreier i motsatt retning nord og sør for ekvator?

Havstrøm ækvator
© Shutterstock

Det er riktig at vannet i de store havstrømmene og luften i et lavtrykk roterer hver sin vei avhengig av om de befinner seg nord eller sør for ekvator.

Nord for ekvator beveger vinden seg mot klokken rundt et lavtrykk, mens den be-veger seg med klokken sør for ekvator. Forskjellen skyldes den såkalte corioliskraften, som er et resultat av jordrotasjonen. Kraften skifter retning avhengig av om det er på den nordlige eller sørlige halvkulen. Men corioliskraften er meget svak og har derfor bare synlig virkning på store systemer som beveger seg relativt langsomt, for eksempel havstrømmer og lavtrykk.

Et badekar er i denne sammenhengen et mikroskopisk system. Den virvelen som oppstår når vannet slippes ut, kan like godt dreie med som mot klokken. Corioliskraften har ingen betydning for rotasjonen, og den veien vannet velger å rotere, avhenger av andre faktorer – som av avløpets utformning, og av om vannet allerede er i bevegelse. Akkurat ved ekvator er det ingen corioliskraft. Det er derfor manipulasjon når vi for eksempel på TV kan se folk gå noen få meter over ekvator med et kar, der de først får vannet til å rotere den ene veien og så den andre.

Corioliskraften øker jo lenger vekk fra ekvator vi kommer, og den er størst ved de to polene. Men selv på våre breddegrader er effekten vanskelig å påvise så lenge det dreier seg om små systemer. For noen år siden greide imidlertid noen studenter å påvise corioliskraftens effekt på et stort kar fylt med vann. Før forsøket skjedde, måtte de imidlertid la vannet stå et par uker, slik at det var falt fullstendig til ro.