U.S. Fish & Wildlife Service - Pacific Region's Photo credit: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service/Wikimedia Commons
korallrev

Det biologiske mangfoldet i korallrev er mye større enn forventet

Prøver fra 99 korallrev i Stillehavet har påvist en halv million nye bakterievarianter, noe som avslører at forskere har undervurdert jordens mikrobielle mangfold drastisk.

Hvis ikke du har dykket ved et korallrev, har du sikkert sett vakre bilder fra naturfilmer der fisk i mange farger svømmer rundt mellom sjøanemoner og andre korallboere.

Selv om korallrev bare utgjør mindre enn én prosent av havet, er de hjem for nesten en tredjedel av dyre- og planteartene i verdenshavene.

Men korallrevene byr på mer enn bare et mangfold av havdyr og planter. De er også hjem for millioner av ulike bakterier.

Mikrober er avgjørende for korallrev siden de er med på å holde disse økosystemene sunne. Bakterier hjelper koraller med å ta opp viktige næringsstoffer som blant annet beskytter dem mot sykdommer.

Forskere kan imidlertid ha undervurdert hvor mange ulike bakterievarianter som finnes i havene, viser resultater fra en forskningsartikkel utgitt i tidsskriftet Nature Communications.

Mer enn en halv million bakterievarianter

En forskergruppe fra Sorbonne-universitetet i Frankrike samlet inn prøver fra 99 ulike korallrev på Tara Pacific-ekspedisjonen mellom 2016 og 2018.

På hvert sted samlet forskergruppen inn prøver av plankton, tre korallarter og to fiskearter. I alt fikk de innhentet 5392 prøver.

Etter at de hadde samlet inn prøvene, kategoriserte de dem etter hvor mange varianter de fant i hver prøve.

fembåndet kirurgfisk

På ekspedisjonen i Stillehavet samlet forskerne inn prøver fra tre korallarter – ildkorall (Millepora platyphylla), Porites lobata og blomkålkorall (Pocillopora meandrina) – og to fiskearter – Acanthurus triostegus og Zanclusish cornutus. På bildet ser vi en kirurgfisk.

© brian.gratwicke/Wikimedia Commons

Dette ble gjort ut fra de genetiske forskjellene mellom mikrobene. Her sekvenserte forskerne et nøkkelavsnitt av DNA fra bakterier, noe som ga tre milliarder sekvenser.

Etter en genetisk analyse av alle sekvensene påviste forskerne mer enn 540 000 bakterievarianter som lever på fisk, plankton og koraller.

Dette tallet, som stammer fra en liten del av Stillehavet, utgjør omkring tjue prosent av de nåværende estimatene av alle bakterievarianter på jorden, som spenner fra 2,72 til 5,44 millioner, skriver tidsskriftet Nature.

Ut fra antallet kjente fiske- og korallarter i det vestlige og sentrale Stillehavet beregnet forskerne at korallrevene i Stillehavet kan inneholde minst 2,8 millioner ulike bakterier.

Med dette tallet mener forskerne at mangfoldet av bakterier på jorden er mye større enn antatt.

Det kan blant annet gi ny innsikt i hvordan korallrev kan reagere på kraftige temperaturstigninger i havene på grunn av klimaendringer.