Hvorfor er det så kaldt i januar?

Jeg undrer meg over hvorfor det alltid er mye kaldere i januar og februar enn det er i desember, når den korteste dagen er 21. desember?

© Shutterstock

Den nordlige halvkulen får ganske riktig minst energi fra Solen 21. desember fordi det er den korteste dagen.

Det er derfor nærliggende å tro at desember er årets kaldeste måned. Men når januar og februar er enda kaldere, skyldes det primært at kloden på våre breddegrader fortsatt avgir mer energi enn den mottar fra Solen i denne perioden.

Man kan altså si at kulden bygges langsomt opp utover vinteren. En medvirkende årsak til at julemåneden er varmere enn årets første to måneder, er at havet avkjøles forholdsvis langsomt.

Havet oppnår sin minimumstemperatur først rundt halvannen måned etter årets korteste dag har funnet sted.

Havet fungerer som et reservoar der noe av varmen fra sommeren er lagret, og derfor sørger det for et forholdsvis mildt klima i begynnelsen av vinteren.

Fordi det meste av Skandinavia ligger nær havet, er effekten spesielt uttalt her i motsetning til for eksempel det indre av Sibir, der vinterens kaldeste tidspunkt som regel inntreffer litt tidligere.

Den samme prosessen med motsatte fortegn gjør seg for øvrig også gjeldende om sommeren.

Da er juli og august vanligvis varmere enn juni, som likevel har årets lengste dag å by på. Temperaturen i havet når sitt maksimum først rundt 1. august.