Alaska Department of Transportation and Public Facilities/Wikimedia Commons
frost skælv

26 frostskjelv rammet finsk by på bare 7 timer

Såkalte frostskjelv er et ekstremt værfenomen som arktiske områder må venne seg til på grunn av klimaendringer.

  1. januar 2023 mellom klokken 4 og 11 kunne innbyggerne i byen Oulu i det nordlige Finland høre en knitring og knasing, og merke små skjelv i bakken.

Dette er en slags minijordskjelv som kalles frostskjelv, som oppstår ved ekstreme fall i temperaturen i arktiske områder. Selv om skjelvene er små, kan de ødelegge veier og bygninger.

Nå har forskere fra Geologisk forskningssenter (Geologian tutkimuskeskus) i Finland kartlagt fenomenet, og det ser ut til at det er noe vi må venne oss til på grunn av klimaendringene.

Geologene fra senteret presenterte sine resultater på årets European Geosciences Union-konferanse i april.

Stress i bakken

Frostskjelv, også kalt kryoseismer, er et værfenomen som inntreffer i områder der fuktigheten i bakken er høy.

Når det plutselig kommer et kraftig fall i temperaturen, fryser vannet til is og utvider seg dermed raskt. Dette kan forårsake små skjelv.

Som vanlige jordskjelv kan de merkes og høres selv om de ikke er like kraftige. I verste fall kan det forårsake sprekker på veier og bygninger.

Geologene fra det finske forskningssenteret samlet inn data fra et frostskjelvutbrudd i byområdet Talvikangas i Oulu 6. januar.

På bare sju timer ble det registrert 26 skjelv. Det er det høyeste antallet i en så kort tidsperiode.

Forskerne brukte en hydrologisk modell der de beregnet snødybde, smeltehastighet og jordtemperatur på ulike dybdenivåer i bakken for å undersøke hva som skjer når temperaturen endrer seg radikalt.

frostskælv illustration

Frostskjelv oppstår ved et kraftig fall i temperaturen som får vannet i bakken til å fryse til is på veldig kort tid. Dette får isen til å utvide seg raskt, noe som kan forårsake små skjelv i bakken.

© Jerald Pinson/AGU

Resultatene viste at et drastisk fall i temperaturen skaper termisk stress som er kraftig nok til å skape sprekker og brak – frostskjelv.

Skjelvene 6. januar ble utløst av et temperaturfall på 17 grader celsius på noen få timer. Temperaturen falt fra minus 12 grader til minus 29 grader, viste målinger.

Frostskjelv i Oulu er imidlertid ikke et ukjent fenomen. Siden 2014 har antallet frostskjelv steget.

Konsentrasjonen i januar er imidlertid den høyeste til nå, og forskerne frykter at fenomenet blir vanligere i arktiske og subarktiske områder over hele verden i land som Finland, Canada og USA på grunn av klimaendringene.

Studier som den det finske senteret har foretatt, kan være med på å forutsi når skjelvene vil ramme slik at folk i disse områdene kan forberede seg på framtidige frostskjelv.