Naturen

Ordet natur forbindes ofte med et geografisk miljø. For mange er natur en samlet betegnelse for alt det som omgir oss som ikke er menneskeskapt. Skog, hav, jord, sand, luft, dyr, planter og blomster er eksempler på natur i klassisk forstand.
Men natur kan også henvise til noe opprinnelig – til en tilstand som var en gang. Begrepet natur kan også peke på noe som kjennetegner en person, en befolkningsgruppe eller materielle ting. Tenk for eksempel på barns naturlige tilnærming til lek eller hunders naturlige trang til å løpe. Les mer om natur her, og lær mer om alt fra årstider og drivhuseffekten til parasitter og verdenshavene.

dråper lotusblomst blad

Den kontrastfulle naturen

Begrepet natur står ofte i kontrast til noe annet. Man snakker blant annet om at naturen begynner der den systematiske dyrkingen av jord opphører. Ødemark, fjell, myr, stepper, strender og skoger blir med dette eksempler på den ville, uberørte naturen. Naturen symboliserer imidlertid også det grønne, organiske, levende og lavteknologiske, som står i motsetning til det moderne samfunnets høyteknologiske løsninger.

Naturen kan måles og veies

Naturen er bestemt av en rekke naturlover som spesielt fysikken kan beskrive. Den er objektiv og omfatter alt fra fjerne planeter til de minste partikler. Naturen kan altså måles og veies, og dermed står den i kontrast til områder der blant annet subjektivitet og kulturelle normer spiller en større rolle.