Vi vil helst kysse fra høyre

Det tyder på at vi mennesker er forprogrammert til vende oss til høyre når vi nærmer oss hverandre i et romantisk kyss.

Tre av fire personer foretrekker å snu hodet mot høyre når de legger an til et romantisk kyss.

© By Lt. Victor Jorgensen (US archives), Wikimedia Commons

Helt fra fostertilværelsen har mennesket en forkjærlighet for høyre. Fostre vender oftere hodet til høyre inne i magen, spedbarn bruker mer tid med ansiktet mot høyre, og nå viser det seg at vi også helst kysser partneren vår fra høyre side.

Om vi er biologisk disponert for å nærme oss andres lepper fra høyre, eller om det primært er tillært, er likevel fortsatt uvisst.

Kysser barna fra venstre

Canadiske forskere har vist at der er forskjell på hvilken side vi foretrekker å kysse, alt etter hvem vi kysser på. Hvis det er et romantisk kyss, foretrekker vi høyre side. Hvis vi kysser barna våre, gjør vi det helst fra venstre.

Ifølge forskerne er det høyst sannsynlig fordi foreldre instinktivt holder spedbarn med venstre arm, slik at de beroliges av å høre hjertelyden. Derfor venner foreldre seg til å kysse barn fra venstre side.

Kultur eller natur

Andre studier antyder at kyssevaner ikke bare er medfødt, men kan påvirkes. Folkeslag som leser og skriver fra venstre mod høyre, kysser fra høyre. Men i Midtøsten, der det er omvendt, er der en tendens til at parene nærmer seg til et kyss fra venstre side.

En ny studiehar forsøkt å utelukke den kulturelle påvirkning, og har hatt 48 par fra Bangladesh under lupen. I Bangladesh kysses det ikke offentlig, og kyssescener blir klippet ut av filmer, så befolkningen har få sjanser til å studere kysseteknikk.

Likevel kysset 3/4 av parene fra høyre side, akkurat som i vestlige kulturer.