Shutterstock

Verdens befolkning faller allerede om 40 år

Befolkningseksplosjonen blir en kinaputt. Antallet mennesker i verden vil ifølge nye forskning være mye mindre i 2100 enn vi trodde.

Verdens befolkning er på vei mot å falle drastisk midt i dette århundret. Det er den overraskende konklusjonen fra en studie fra University of Washington i USA.

Forskerne som står bak den nye prognosen, forventer at befolkningskurven knekker allerede i 2064, da det vil være 9,7 milliarder mennesker i verden. Deretter vil kurven falle, slik at det ved århundreskiftet i 2100 bare vil være 8,8 milliarder.

Det er langt under FNs tidligere prognoser, som har spådd et folketall på 10,9 milliarder i 2100.

Ifølge en ny prognose (rød kurve) faller verdens befolkning fra år 2064, slik at det i 2100 bare vil være 8,8 milliarder mennesker på kloden – mot omkring 11 milliarder, som tidligere prognoser har forutsagt (blå kurve).

© Shutterstock

På tvers av alle land i verden er det en klar sammenheng mellom særlig kvinners adgang til utdannelse og prevensjon, og hvor mange barn de får. Jo høyere utdanningsnivå, desto færre barn.

Barnetallet faller

I de fleste land vil kvinner i gjennomsnitt få færre enn to barn, og derfor vil ikke landene kunne opprettholde folketallet. Mest ekstrem er utviklingen i Portugal, Japan, Spania, Thailand, Italia og Sør-Korea, som vil miste over halvparten av befolkningen fram mot 2100.

Bare i enkelte regioner i verden vil befolkningen fortsette med å stige. Det gjelder Midtøsten og Afrika – med den største tilveksten sør for Sahara.

Befolkningen blir eldre

Til sammen vil hele verden oppleve at befolkningens sammensetning endrer seg, slik at gruppen av eldre blir mer dominerende.

I 2100 vil 2,3 milliarder mennesker være over 65 år, mens bare 1,7 milliarder vil være under 20 år. Antallet mennesker over 80 år vil stige til 866 millioner mot 141 millioner i dag.

© Shutterstock

3 fakta om framtidens folketall

Største fall: Portugal vil miste 57 prosent av befolkningen. Den faller fra 10,68 millioner i 2017 til 4,50 millioner i 2100.

Største stigning: Nigers befolkning øker fra 21,38 millioner i 2017 til 185,04 millioner i 2100 – en stigning på 780 prosent.

Norge: I Norge vil vi se en stigning i befolkningen fra 5,26 millioner i 2017 til 7,47 millioner i 2100.

Utviklingen gjør at arbeidsstyrken kommer til å utgjøre en mindre andel av befolkningen. Dermed blir mange land, ikke minst de rikeste i dag, avhengige av innvandring hvis de fortsatt skal ha økonomisk vekst.