Shutterstock
Foster

Ufødt tvilling fjernet fra hjernen på ett år gammel jente

Leger har beskrevet et svært sjeldent kasus der et foster med armer og fingre har blitt fjernet fra en liten jente i Kina.

Siden 1980-årene har andelen tvillingfødsler i verden steget med en tredjedel.

Tvilling-graviditene skjer når en eggcelle deler seg innen 14 dager etter befruktningen og blir til eneggede tvillinger. Eller når to eggceller befruktes samtidig og blir til toeggede tvillinger.

I uhyre sjeldne tilfeller er det imidlertid noe som går galt i prosessen slik at det ene fostret ender med å bære sin ufødte tvilling inne i sin egen kropp. Forskerne vet ikke hvorfor det skjer.

Men nå har leger fra Fudan-universitetet i Shanghai beskrevet et sjeldent kasus der et innkapslet foster har blitt fjernet fra hjernen på en bare ett år gammel kinesisk jente.

Studien er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Neurology, og her beskriver nevrologene hvordan den lille jenta før operasjonen hadde motoriske problemer og forstørret hode.

CT-skanninger av jentas hode avslørte at hjernen hennes var sammenpresset, og at det var en opphopning av væske skapt av en betydelig vekst i hjernens hulrom – de såkalte ventriklene.

Detaljene rundt selve operasjonen og jentas nåværende tilstand er sparsomme. Men legene skriver at operasjonen ble gjennomført, og at den avslørte et sjeldent tilfelle av det som på latin heter fetus in fetu, «foster i foster».

Foster sluker sin egen tvilling

Fenomenet fetus in fetu oppstår tidlig i fostertilstanden, når et befruktet egg har delt seg i to.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1 Deling gir tvillinger

Når en eggcelle deler seg innen de første 14 dagene etter befruktningen, blir resultatet to egg som inneholder identisk DNA. Under normale omstendigheter blir de til eneggede tvillinger.

Fosterstadie
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2 Det ene egget spiser det andre

Av ukjente årsaker er det i sjeldne tilfeller noe som går galt ved delingen av eggcellen. Det ene egget omslutter det andre, og resultatet blir at den ene tvillingen har tatt den andre opp i kroppen sin.

Foster
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3 Skjult foster blir parasitt

I løpet av graviditeten får det omsluttede tvillingfostret næring fra vertstvillingen og lever dermed som parasitt. Som regel stanser utviklingen av parasitten innen graviditetens første tre måneder.

Bildene fra operasjonsbordet viser dessuten at den ufødte tvillingen har utviklet flere fingerlignende utvekster og øvre lemmer, men for øvrig er ekstremt underutviklet.

Fetus in fetu

På CT-skanningene så forskerne hvordan den ett år gamle jentas hjerne var under press fra den ufødte tvillingen, som viste seg å ha både ryggrad, lårbein og skinnebein (C). På bilde D ser vi selve den fosterlignede massen med øvre lemmer og antydning til fingre.

© Neurology

Det anslås at fenomenet bare skjer i omkring ett av en halv million tilfeller. Dessuten setter parasitt-tvillingen seg som regel i mageregionen hos verten sin, nærmere bestemt bak bukhinnen, og tilfeller i hjernen er derfor ekstra sjeldne.

Det finnes imidlertid også enkelte andre eksempler. I 1982 utga leger fra London Hospital for eksempel en studie av et 14 centimeter langt foster som ble fjernet fra hjernen på en bare seks uker gammel gutt som også hadde forstørret hode.

I studien fra London beskriver legene hvordan parasitt-tvillingen den gangen også hadde utviklet både hode, kropp og lemmer. Men samtidig skriver de også at den lille gutten var i mye bedre form allerede et og et halv år etter operasjonen.