Shutterstock

Trenger barn både en mor og en far?

Klarer barn med to mødre eller to fedre seg like godt i livet som barn med en far og en mor?

I USA vokser rundt 191 000 barn opp med foreldre av samme kjønn. Forskere har derfor undersøkt hvordan disse barna klarer seg, blant annet på skolen.

Nesten tre tusen barn med foreldre av samme kjønn ble sammenlignet med barn som hadde både en mor og en far. Resultatet viste at barn med foreldre av samme kjønn klarte seg bedre på grunnskolen og hadde om lag fem prosent større sannsynlighet for å fullføre utdanning tilsvarende videregående skole.

5 prosent større sannsynlighet for å fullføre utdanning tilsvarende videregående skole har barn av homoseksuelle par i forhold til barn av heteroseksuelle par.

En av årsakene er at homoseksuelle foreldre generelt investerer mer tid, energi og ressurser i et barn fordi de må hanskes med større praktiske og sosiale utfordringer for å bli foreldre.

En annen årsak er at lesbiske par ofte velger sæddonorer med gunstige trekk, for eksempel høy IQ.

Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid med barna sine enn menn, noe som har en gunstig virkning på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon. Barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose kvinnelig omsorg.

Studier viser i tillegg at homoseksuelle fedre også bruker mer tid sammen med barna sine enn heteroseksuelle fedre.

Mange forskere mener at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn fra tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet i familien og sosioøkonomisk status er mer avgjørende for barns velvære enn foreldrenes kjønn.