Trenger barn både en mor og en far?

Klarer barn med to mødre eller to fedre seg like godt i livet som barn med en far og en mor?

Klarer barn med to mødre eller to fedre seg like godt i livet som barn med en far og en mor?

Shutterstock

I USA vokser rundt 191.000 barn opp med foreldre av samme kjønn. Forskere har derfor undersøkt hvordan disse barna klarer seg, blant annet på skolen.

Nesten 3000 barn med foreldre av samme kjønn ble sammenlignet med barn som hadde både en mor og far. Resultatet viste at barn med foreldre av samme kjønn klarte seg bedre på grunnskolen og hadde om lag fem prosent større sannsynlighet for å gjennomføre en videregående utdannelse.

5 prosent større sannsynlighet for å gjennomføre en videregående utdannelse har barn av homoseksuelle par i forhold til barn av heteroseksuelle par.

En av årsakene er at homoseksuelle foreldre generelt investerer ekstra mye tid, energi og ressurser i et barn fordi de må overkomme større praktiske og sosiale utfordringer for å bli foreldre.

En annen årsak er at lesbiske par ofte velger sæddonorer med gunstige trekk, for eksempel høy IQ.

Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon. Barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av kvinnelig omsorg.

Studier viser i tillegg at homoseksuelle fedre også bruker mer tid med barna sine enn heteroseksuelle fedre.

Mange forskere mener at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn fra tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet i familien og den sosioøkonomiske statusen er mer avgjørende for barns velvære enn foreldrenes kjønn.