Tre løsninger gjør menn fruktbare igjen

Menn som ikke kan få barn, får i dag hjelp med kunstig befruktning, der de beste sædcellene velges ut i en petriskål. Men forskerne er på vei med helt nye metoder for å gjøre menn fruktbare igjen.

Av de 200 000 000 sædcellene i en utløsning er mange misdannet. Nå kan en magnetisk spiral gi sløve sædceller mer fart.

© SHUTTERSTOCK & CLAUS LUNAU

LØSNING 1: Genterapi starter produksjonen av sædceller

Omkring en prosent av alle menn kan ikke danne sædceller. Årsaken er ofte genfeil i de såkalte sertolicellene i testiklene. Japanske forskere har rettet feilen hos mus ved hjelp av genterapi. Dermed kunne de ufruktbare hannene begynne å produsere sædceller. Musene ble fedre til helt normale unger.

Forskerne spleiset en korrekt utgave av det defekte genet inn i et ufarlig virus og sprøytet det inn i musetestikler.

Viruset overførte det velfungerende genet, slik at produksjonen av sæd startet.

Sædcellene hadde imidlertid ikke haler og måtte sprøytes inn i egget

Den sterile testikkelen er mindre fordi den ikke inneholder sædceller.

© MITO KANATSU-SHINOHARA/PNAS

LØSNING 2: Haleløse sædceller dyrkes i laboratoriet

Kinesiske forskere klarte i 2016 å gjøre stamceller fra musefostre om til sædceller som fungerte helt fint.

De kunstige sædcellene hadde ikke hale, så de måtte sprøytes rett inn i et egg, men resultatet var sunne unger. Stamcellene ble dyrket i næringsvæske med utvalgte vekstfaktorer og utviklet seg i løpet av sju dager til forløpere for sædceller.

Ved hjelp av celler fra musetestikler og testosteron forvandlet de seg deretter til ekte kjønnsceller.

Forskerne håper nå at de samme resultatene kan oppnås på mennesker.

Museungenes far er steril. Det sunne kullet ble til med kunstige sædceller.

© XIAO-YANG ZHAO, JIAHAO SHA & QI ZHOU

LØSNING 3: Ubevegelige sædceller får påhengsmotor

Hvis mannens sædceller ikke beveger halen på riktig måte, kan de ikke nå fram til kvinnens eggleder.

Men tyske forskere prøver nå å løse problemet ved å utstyre sædcellene med en magnetisk motor.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Ved hjelp av et magnetfelt styres en magnetisk spiral til en sædcelle og ned over halen.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Magnetfeltet roterer og får spiralen til å skru seg framover.

Sædcellens hode er for stort til å passere gjennom spiralen, og derfor blir sædcellen trukket med.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Sædcellen styres inn i egget, der hodet fester seg.

Det roterende magnetfeltet rettes andre veien, slik at spiralen beveger seg bakover og glir av sædcellens hale.